Nike

DARJA SAAR

Osales 2009 aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel.