Kasahstani pealinn kukutas Krista saatest

Targem kui 5b.

FOTO: TV3

Laupäevaõhtuses TV3 telemängus «Targem kui 5.b» jahtis miljonivõitu inglise keele filoloog Krista.

1. Esimese klassi matemaatika: kas tetraeeder on ümarkeha? Krista teadis, et ei ole.

2. Neljanda klassi matemaatika: õige või vale: kiire ja sirge pikkust on võimalik mõõta? Krista arvas õigesti, et see väide on vale.

3. Teise klassi kirjandus: kes on luulekogude «Marjajuur lume all», «Pururikas laps», «Lepatriinu faksiga» ja «Väike jõulusoov» autor? Mängija vastas, et nende autor on Leelo Tungal.

4. Neljanda klassi emakeel: kaashäälikuühendis märgime reeglina kõik häälikud a) ühe tähega, b) kahe tähega, c) olenevalt pikkusest? Krista valis variandi a, mis oli õige.

5. Teise klassi ühiskonnaõpetus: nimeta kolm asja, millega mõõdeti aega enne päriskella leiutamist. Krista pakkus, et need võiks olla näiteks päikesekell, liivakell ja veekell. See vastus loeti õigeks.

6. Kolmanda klassi tööõpetus: vineeri valmistatakse kas plastist, õhukestest puitlehtedest või tselluloosist? Mängija teadis, et seda tehase õhukestest puitlehtedest.

7. Esimese klassi loodusõpetus: millised neist puudest ei ole omamaised puud - kask, lehis, hobukastan, pihlakas, mänd? Krista ütles õigesti, et need on lehis ja hobukastan.

8. Viienda klassi loodusõpetus: mis on Kasahstani Vabariigi pealinn? Krista vastas, et see on Almatõ, kuid õige oleks olnud Astana. Paraku vastas ka tema pinginaaber Maria valesti.

Krista lahkus seega saatest 10 000 krooniga ja pidi tunnistama, et pole viiendikest targem.

Tagasi üles