Slaavi kultuuri ühing otsib liikmeid konkursi korras

Pildil on 2007. aastal toimunud slaavi kultuurifestivali osalejad.

FOTO: Toomas Huik

Pärnus 18 aastat tegutsenud Slaavi kultuuri ühing on selle auliikme Alla Meose sõnade kohaselt jõudnud seisu, kus aktiivne tuumik on väiksearvuliseks jäänud ja tublisti üle keskea ning ühing vajab noorenduskuuri.


Meose jutu järgi on ühingu 12 liiget käinud välja ettepaneku korraldada ühingu tegevuse aktiviseerimiseks konkurss aktiivsete inimeste leidmiseks.15. maini kestva konkursi tingimustes on kirjas, et kandideerida saavad kõik 18- kuni 45-aastased inimesed olenemata rahvusest, kuid kelle hariduslik või huvisfäär on seotud kunsti- ja rahvakunstiga.Soovitav on arvutitundmine, nõutav on vene ja eesti keele oskus, kasuks tuleb rahvusvähemuste probleemide tundmine.Loomulikult eeldatakse, et ühingusse kandideerija on hea suhtleja, tähelepanelik ja aus.Konkursi kohta saab ettepanekuid ja küsimusi esitada kirjalikult ning need tuleb saata ajalehe Panorama toimetusse aadressil Pärnu, Kuninga 34, ümbrikule märkida adressaadiks Pärnu Slaavi kultuuri ühingu aktiiv. (PP)

Tagasi üles