Maakera rahvastiku biomass on ligi 300 miljonit tonni

Maakera rahvastiku biomass on ligi 300 miljonit tonni

FOTO: SCANPIX

Loodusressursside kasutamine ei sõltu vaid sellest, kui palju inimesi Maal elab, vaid ka sellest, kui palju need inimesed kaaluvad.

Maakera rahvastiku esmakordne biomassi arvutamine näitas, et inimeste liigne kehakaal on sama suur oht jätkusuutlikule arengule kui rahvastiku liigne juurdekasv, kirjutab Helsingin Sanomat.

Suurbritannia London School of Hygiene and Tropical Medicine uurijad arvutasid välja inimeste biomassi rahvastiku piirkondliku jagunemise ning liigkaalulisuse alusel.

Aluseks võeti ÜRO ja WHO statistika.

Uuring näitas, et Maa täiskasvanud elanikkonna biomass on 287 miljonit tonni, millest 15 miljonit tonni moodustab ülekaalulisus ning 3,5 miljonit tonni liiglihavus.

Tõeline pilt paljastus aga alles erinevate piirkondade võrdluses.

Maailmas on täiskasvanute keskmine kehakaal 62 kilogrammi, kuid Põhja-Ameerikas, kus elavad maailma kõige enam kaaluvad inimesed, on keskmine kehakaal 81 kilogrammi.

Kuigi Põhja-Ameerikas elab vaid kuus protsenti maakera elanikest, on seal ülekaalulisusest tingitud biomassist 34 protsenti.

Aasias elab Maa rahvastikust 61 protsenti, kuid seal on vaid 13 protsenti liigsest kehakaalust tingitud biomassist.

Uurijad sõnasid, et kui inimeste keskmine kehakaal oleks kõikjal selline nagu USAs, kasvaks biomass veel 58 miljoni tonni võrra.

See võrduks 935 miljoni keskmise kehakaaluga täiskasvanu lisandumisega Maale.

«Kui tahame mõista inimeste tekitatavaid ökoloogilisi mõjutusi, ei jätku vaid rahvastiku arvust, vaid arvesse tuleb võtta ka inimkonna biomass,» selgitas uurija Sarah Walpole.

Kehakaalu kasvades vajab keha rohkem energiat. Ülekaalulise keha liigutamisel kulub rohkem energiat ning suure keha energiakulu on ka puhates suurem.

«Kõik mõistavad, et rahvastiku kiire juurdekasv ohustab inimkonnda. Kuid ka kiire rasvumine on inimkonnale ohuks. Inimkonna liiglisandumisele ja liiglihavusele tuleb rohkem tähelepanu pöörata ning nõrgad kohad välja selgitada,» selgitas uuringut juhtinud Ian Roberts.