ELU25 Juku-Kalle Raid: käes on õige hetk Moskva vaim õigeusu kirikust välja suitsetada (3)

Juku-Kalle Raid
, Ajalehe KesKus peatoimetaja, Riigikogu väliskomisjoni liige
Copy
Juku-Kalle Raid Nevski sibulakuuri ees.
Juku-Kalle Raid Nevski sibulakuuri ees. Foto: Piret Pernik

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse 52 riigikogu liikme 18. aprillil esitatud riigikogu avalduse «Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks» eelnõu (420 AV). Juku-kalle Raid tutvustab eelnõu ja usub, et käes on sobiv hetk Moskva patriarhaadi tegevuse sundlõpetamiseks Eestis.

Lõppeval nädalal sai riigikogus kollektiivset avaldust kirjutatud, mille eesmärk on kuulutada Moskva patriarhaat Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks.

Moskva käepikendus on hukka mõistetud

Avaldus sedastab järgmist: «Riigikogu mõistab karmilt hukka Venemaa Föderatsiooni sõja Ukraina vastu ja agressiooni käigus vallutatud territooriumi ebaseadusliku annekteerimise. Tuumarelvaga ähvardav Putini terroristlik režiim on muutunud kõige suuremaks ohuks rahule nii Euroopas kui ka kogu maailmas.

Moskva patriarhaadi juhtkond ning patriarh Kirill kasutab sõja propageerimise tööriistana Vene maailma ideoloogiat (Russki Mir).

Riigikogu kutsus 23. veebruaril 2022 Euroopa Liitu üles välja töötama meetmed, mis teeksid võimatuks Venemaa Föderatsiooni sõjapropaganda ja rahvusliku vihkamise levitamise. Riigikogu kuulutas 18. oktoobril 2022 Venemaa Föderatsiooni valitseva režiimi terroristlikuks ja Venemaa Föderatsiooni terrorismi toetavaks riigiks, mille tegevusele tuleb ühiselt vastu astuda.

Euroopa Parlament võttis 23. novembril 2022 vastu resolutsiooni, mille järgi Venemaa Föderatsiooni toimepandud tahtlikud rünnakud tsiviilelanikkonna vastu, rängad inimõiguste ja humanitaarõiguste rikkumised on terroriaktid ja sõjakuriteod Ukraina elanikkonna vastu.

Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill on alates 2022. aasta Venemaa täiemahulisest sõjast Ukraina vastu andnud oma avaliku toetuse Venemaa terroristliku režiimi agressioonile. Moskva patriarhaadi juhtkond ning patriarh Kirill kasutab sõja propageerimise tööriistana Vene maailma ideoloogiat (Russki Mir), mille abil hävitatakse Venemaal demokraatia viimaseid ilminguid, militariseeritakse Vene ühiskonda ja õigustatakse agressiooni Venemaa Föderatsiooni laiendamiseks kõigile ajaloos Venemaa poolt domineeritud aladele, sealhulgas Ukrainasse.»

Putini kiriku tegevus tuleb lõpetada

Lisaks veel: «Moskva patriarhaadi üleskutsed kätkevad endas ohtu Eesti julgeolekule ja püsivusele, seejuures otsest ohtu avalikule ja põhiseaduslikule korrale Eestis. Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja üldtunnustatud põhimõtetele on sõjale või muul viisil relvajõu kasutamisele üleskutsumine kuritegu, kui sellega eiratakse rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtteid.»

Kõike eeltoodud arvestades on tagumine aeg Putini kiriku tegevus Eestis lõpetada.

Moskva patriarhaadi vastu on võtnud sõna ka Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee. Assamblee kritiseeris ka patriarh Kirilli ja nimetas Vene õigeusu kirikut Vladimir Putini režiimi ideoloogiliseks haruks, mis on osaline sõjakuritegudes ja inimsusevastastes kuritegudes, mida pannakse toime Vene Föderatsiooni ja «Vene maailma» ideoloogia nimel. Resolutsioonis öeldakse, et Vene õigeusu kiriku Moskva patriarhaat ja Kirill kaitsevad «Vene maailma» ideoloogiat, nimetavad sõda Ukraina vastu «kõigi venelaste pühaks sõjaks» ja kutsuvad õigeusklikke end Venemaa eest ohverdama.

Kõike eeltoodut arvestades on tagumine aeg Putini kiriku tegevus Eestis lõpetada. Ja kindlasti peab Eestis Vene Õigeusu Kirikul keelama ka siinsete varade kasutamise. Näiteks Nevski sibulakuuri kasutamise eest ei maksa Vene kirik Eesti riigile sentigi rendiraha, kokku leidub selliseid objekte Eestis kümneid ja kümneid.

Vastuseis ka Euroopas

Riigikogu peab vastuvõetamatuks Moskva patriarhaadi kui institutsiooni tegevust Venemaa Föderatsiooni agressiooni õigustamisel ja toetamisel. Sellest lähtuvalt peab riigikogu vajalikuks tunnistada Moskva patriarhaat Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks organisatsiooniks. Kutsume üles kõiki riike ja rahvusvahelist kogukonda tõkestama Moskva patriarhaadi vaenulikku mõjutustegevust.

Putini valitsemise ajal on Venemaa muutunud diktatuuriks ja valitsev režiim on täielikult pühendunud sõjale demokraatia vastu.

Ühtlasi rõhutab riigikogu, et Moskva patriarhaadi kuulutamine Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni ja terroristlikku režiimi toetavaks organisatsiooniks puudutab Moskva patriarhaati kui institutsiooni ja juhtorganit, mitte õigeusu traditsioone järgivaid inimesi. Õigeusklikud ühendused ja kogudused peaksid ka ise hindama vaenuliku mõjutustegevuse ohtu avalikule korrale ja oma liikmetele ning astuma vajalikke samme Moskva patriarhaadiga sidemete katkestamiseks. Eesti Vabariigis peab säilima põhiseaduslik võimalus teostada enda usuvabadust, arvestades kõikide siin elavate inimeste õigusi ja vabadusi.

Putini valitsemise ajal on Venemaa muutunud diktatuuriks ja valitsev režiim on täielikult pühendunud sõjale demokraatia vastu.

Tagasi üles