KANALDAJATE TÄHESEISUD See võib sünnikaardis näidata, et inimene saab infot kuskilt seletamatust allikast

Triin Lellep-Kordes ja Linus Kordes. Foto: Sören Talu
Margit Korbe
, astroloog
Copy

Kui inimesel on tõepoolest kanaldamise võimed, peab see kuidagi väljenduma ka tema sünnikaardis. Vaatame tuntud kanaldajate näitel, millised seisud on nende seas enim levinud ning heidame pilgu ka Eestis Triin Lellepiga abiellunud kanaldaja Linus Kordesele.

Kanaldajateks nimetatakse inimesi, kes edastavad transiseisundis olles selliseid mõtteid ja ideid, mis pärinevad justkui nende oma teadlikust meelest ja kehast väljastpoolt. Selliseid inimesi on läbi aegade alati eksisteerinud ning teaduslikust vaatenurgast ei ole võimalik tõendada, mis kanaldamine täpselt on või ei ole. 

Kuna sünnikaart toob välja inimese anded ja eeldused, on huvitav uurida, millised taevaseisud tuntud kanaldajate kaartides on olnud ning kas neid võib leida ka oma naise Triin Lellep-Kordese juurde Eestisse kolinud Rootsi kanaldaja Linus Kordese seisudest? Kuna kanaldamine on neid kokku toonud, võiks see teema peegelduda ka kuskil nendevahelistes seisudes või suhtekaardis. 

Milliseid taevaseisud võivad viidata, et inimene on võimeline saama ja edastama infot väljastpoolt iseenda teadvust?

Bashari kanaldav Darryl Anka

Bashari kanaldav Darryl Anka
Bashari kanaldav Darryl Anka Foto: Kuvatõmmis / Youtube.com

Darryl Anka (s. 1951) on tegelenud kanaldamisega juba nelikümmend aastat ning on maailmas selle poolest väga tuntud. Teadvus nimega Bashar, keda ta kanaldab, pärineb tema sõnul maavälisest tsivilisatsioonist Sassani - nimelt samast kohast, kus pärineb Linus Kordese sõnul ka tema kanaldatav Rohaan.

Darryl Anka on ise öelnud, et tema jaoks ei ole vahet, kas inimesed arvavad, et ta kanaldab tulnukat, oma kõrgemat mina või mõnd muud teadvuseallikat - oluline on tema sõnumite sisu. Lihtsalt temale on see teadvus end niimoodi tutvustanud ja selgitanud. 

Sünnikaardis on tal aga tähelepanuväärne seis, mis toob ilmselt igale astroloogiahuvilisele ahhaa-momendi: täpne Päikese, Merkuuri ja Neptuuni kolmikühendus 4. majas. Tema identiteet (Päike) on sulandunud kokku mingisugusest määramatust allikast (Neptuun) info vahendamisega (Merkuur) ning see kõik toimub sügaval tema hinge lätte juures (4. majas). Kui ei teaks, kellega tegu, pakuksin siinkohal, et see on sügavalt spirituaalne inimene, kes leiab vastuseid läbi jumala iseendas. 

Lisaks on Darryl Ankal Uraan ühenduses tõusumärgiga (12. maja ehk alateadvuse poolel). Tõusumärk väljendab meie välist isiksust, aga ka füüsilist keha ning selle suhtestumist ümbritseva maailmaga. Uraan on aga elektriline kosmiline energia, kõrgem teadvus ja ülikiire infovahetus. Uraan tõusumärgil teeb inimesest justkui antenni - ta võtab läbi oma keha väga palju infot vastu ning ta ei saa seda kontrollida ega peatada, see lihtsalt juhtub. Ta võib ennast mõnes mõttes ise siin Maa peal tulnukana tunda. 

Uraan jääb tal ka pingenurka Päikese, Merkuuri ja Neptuuni kolmikühendusega, mis näitab, et ta võib väljendada spontaanselt sõnumeid, mida teistel on raske vastu võtta või mõista. 

Kolmandaks tekib tema kaardis Saatusesõrme muster, milles Neptuun ja Pluuto viitavad tema Kesktaevale Kalades 22°: see viitab, et tal on siin elus kas väga spirituaalne või väga loominguline roll täita, ent see valib teda kuidagi ise. See on tema saatus. Tal on Kalades veel ka Kuu ja Kuu Põhjasõlm.

Seega, Darryl Anka puhul on näha, et tõepoolest, midagi ta siin elus vahendab. Ei ole üllatav, et temast sai kanaldaja.

Abrahami kanaldav Esther Hicks

Abrahami kanaldav Esther Hicks
Abrahami kanaldav Esther Hicks Foto: Kuvatõmmis / Youtube.com

Samuti äärmiselt tuntud ja populaarne kanaldaja on Esther Hicks, kes läbi kanaldatava Abrahami on õpetanud inimestele väga palju külgetõmbeseaduse kohta. Abrahami kujul ei ole aga tegemist maavälise olendiga. Hicks on selgitanud, et Abraham on tegelikult grupp teadvuseid (kollektiivne teadvus), kes eksisteerivad mittefüüsilisel tasandil. Ta on võrrelnud Abrahami ka kõige olemasoleva allikaga.

Esther Hicksi sünnikaardist hakkab silma, et ka temal tekkib Saatusesõrme muster, milles samuti Neptuun ja Pluuto viitavad tema Päiksele Kalades 15°. See annab märku, et ta on siin elus millekski välja valitud ning ta teeb seda läbi Kalade märgi, milles asus ka Darryl Anka kaardis Saatusesõrme alla jäänud Kesktaevas.

Kalade tähemärk on sodiaagiringis üks kõige spirituaalsem just sellepärast, et olles ringis viimane, sisaldab see endas kõikide teiste märkide kogemusi ning on võimeline samastuma kõigiga. Kalade märgis toimub ka eraldatuse piiride lahustumine ning ühtsesse tervikusse sulandumine. 

Ka Estheril tekib side Merkuuri ja Uraani vahel, mis viitab, et ta võib vahendada teistele infot väga spontaanselt ning mõjuda inspireerivalt. Ent paraku rohkem asjakohaseid seise tema kaardist ei paista ning üldpilt ei ole sama veenev kui Darryl Anka puhul. Kuna puudub tema täpne sünnikellaaeg, ei saa kõiki seise ka uurida.

«Uinuv prohvet» Edgar Cayce

Edgar Cayce
Edgar Cayce Foto: Kuvatõmmis / Youtube.com

Edgar Cayce (1877 – 1945) oli mitmekülgseid andeid omav kanaldaja, keda kutsuti tema elu lõpus lausa «uinuvaks prohvetiks». Tema ei vahendanud otseselt kedagi, kuid laskudes transiseisundisse, andis inimestele infot nende tervise ja hiljem ka muude teemade kohta (eelmiste elude, kadunud tsivilisatsioonide ja inimeste päritolu kohta). 

Tal olevat olnud algusest peale tohutu soov inimesi aidata, kuid ta ei tahtnud, et inimesed tema sõnu kohe puhta tõena võtaksid, vaid et nad kontrolliksid ja testiksid seda infot ning teeksid omad järeldused. 

Sünnikaardist hakkab silma, et tal oli lausa stellium (punt planeete) Kalades: Päike, Veenus, Saturn, Merkuur ja Kuu Põhjasõlm. See näitab, et ta oli tõesti eriliselt tundlik, vastuvõtlik ja empaatiline ning võis kergesti samastuda teiste inimeste tunnete ja kogemustega ning ilmselt tajus neid väga hästi. 

Saturn ja Merkuur Kalaes on Kuu Põhjasõlmega lähedases ühenduses, mis näitab, et tal oli oluline kohustus (Saturn) siin elus täita, mis oli seotud spirituaalse (Kalad) info vahendamisega (Merkuur). See oli tema ülim siht ning tema oma hinge evolutsiooni teekond.

Täpselt samamoodi nagu Darryl Ankal oli ka Edgaril Uraan ühenduses tõusumärgiga (12. Maja poolelt) ehk tema füüsiline keha oli justkui antenn kosmilisele infole.

Väga huvitav on ka asjaolu, et Edgar Cayce'i Kuu Põhjasõlm oli 10° Kalades ning Darryl Ankal 9° Kalades. Darryli Kuu on ühenduses Edgari Päiksega, Darryli Pluuto ühenduses Edgari Uraaniga. Nende hingede kehastused on omavahel väga seotud. Darryl justkui transformeerib ära ja viib edasi midagi, mille Edgar sisse tõi. Ilmselt vastavalt ajastule ja inimkonna vastuvõtmisvõimele on muutunud ka kanaldajate keel ja eneseväljendus ning ka nende roll ühiskonnas.

Jeesust kanaldanud Helen Schucman

Helen Schucman
Helen Schucman Foto: Kuvatõmmis / Youtube.com

Helen Schucman (1909 – 1981) oli erialalt kliiniline psühholoog ning töötas Columbia Ülikoolis psühholoogia professorina, samal ajal, kui ta pani läbi kanalduse kirja raamatu «Kursus imetegudes», mida peavad tähtsaks ka paljud tänapäeva esoteerikud ja spirituaalse maailma uurijad. Ta olevat saanud need teadmised Jeesuselt. Vastavalt tema soovile hoiti aga tema autorinimi saladuses kuni tema surmani ning avalikustati alles pärast seda.

Tema sünnikaardis on Päike ühenduses Neptuuniga ning mõlemad opositsioonis Uraaniga. See konfiguratsioon annab inimese, kes väljub kergesti maise elutasandi (sh oma maise isiksuse) piirangutest. Päike ühenduses Neptuuniga juba viitab, et tema oma isiksus on mingil määral alati ühenduses millegi enamaga ega mahu maise isiksuse piiridesse. Tal võis olla isegi raske iseenda piire tunnetada. 

Ent vahel, kui inimesed väljuvad tavateadvusest ning saavad teistmoodi kogemuse, võivad nad vastavalt oma senistele teadmistele ja kogemustele sellele nime anda ning seetõttu võis ta tegelikult kanaldada ka oma kõrgemat mina või hoopis midagi muud, kuid tõlgendada seda kui Jeesust, kes oli talle kristliku tausta tõttu tuttav. Oleneb, milliste piltide ja mõistetega me oleme vaimset maailma endale kujutanud. See kehtib tegelikult igasuguste kanalduste kohta. 

Rohaani kanaldav Linus Kordes

Rohaani kanaldav Linus Kordes
Rohaani kanaldav Linus Kordes Foto: Kuvatõmmis / Youtube.com

Oleme jõudnud eestlaste jaoks kõige aktuaalsema kanaldaja juurde - eestlannast ooperilauljanna Triin Lellepiga abiellunud ning siinmail tegutsev Rootsi kanaldaja Linus Kordese sõnul tulevad tema sõnumid maavälisest tsivilisatsioonist pärit Rohaanilt. 

Linuse sünnikaardis on Päikese, Merkuuri ja Marsi ühendus, mis saab toetava trigooni Uraanilt - side Uraaniga näib olevat üks vajalik lüli sünnikaardis, mis avab inimeses huvi ja ka võime infot kanaldada, ükskõik kuidas ta seda siis teeb. Mitmed kanaldajad on ka ise öelnud, et kõik tegevused, mida teeme kas meditatiivses või loovas voolamises, on sisuliselt kanaldamised. 

Aga huvitav on asjaolu, et Linusel on kuusõlmed hoopis vastupidi, kui olid Darryl Ankal ja Edgar Cayce'l ehk Kuu Põhjasõlm Neitsis. See viitab, et tema hingele tuleb rohkem kasuks, kui ta õpib elu jooksul praktilisem olema ning maise tasandiga tegelema ja piire tunnetama. See võib tähendada, et on väga oluline oma vaimsed anded mingisugusesse praktilisse formaati suunata. Lisaks viitab sünnikaart, et erilist rolli mängib selle juures tema partner, kes teda aitab. 

Kui vaadata siia kõrvale ka Triinu kaarti, on väga põnev, et temal on täpne Merkuuri-Uraani ühendus ja lisaks ka Päikese, Neptuuni ja Merkuuri kolmikühendus. See on üllatav, aga vähemalt taevaseisude järgi on Triinu «kanalid» kosmilist infot vastu võtta isegi avatumad, kui tema abikaasal. 

Kuna Triinu Merkuur-Uraan jäävad 10. majja, on üks tema rolle elus tuua inimestele infot, mis tõstab teadvust. Ta võib teha seda ka puhtalt läbi oma hääle, aga ta on võimeline kanaldama energiat, mis tõstab ka teisi. 

Päikese, Neptuuni ja Veenuse ühendus jääb tal 11. majja, mis räägib, et ta suhtub ellu ja inimestesse idealistlikult ning on võimeline väga sügavaks empaatiaks ja ka oma spirituaalsete tunnetuste jagamiseks, et teisi seeläbi kuidagi aidata. Võibolla kanaldab ta siia maailma ilu ja kauneid visioone.

Võib-olla ongi nad loodud koos ühe üksusena töötama? Kui vaadata sünnikaartide kõrvale nende komposiitkaarti ehk suhte oma kaarti (energia, mis tekib neist kahest kokku), siis Päike jääb nende suhtel Kaladesse, ühendusse Darryl Anka Kuu ja Edgar Cayce'i Päiksega. Lisaks on neil meediumimärgis Kalades veel Veenuse-Jupiteri ühendus ja Merkuur.

Suhtekaardi esimesse majja (identiteet) jääb aga Uraani-Neptuuni ühendus, mis teeb täpse aspekti nende Merkuuriga Kalades! Koos olles võivad nende kanalid kosmilisele infole päris võimsalt avaneda. Kui nende suhe oleks inimene, siis see oleks ideaalne kanaldaja kaart. 

Kokkuvõtteks

Loomulikult on iga inimese valida, kas ja mida ta usub. Ent meie seas tõesti on inimesi, kes tegelevad kanaldamisega ja teevad seda siiralt, isegi kui nad alati ei oska kõigele nime anda, mida nad kogevad.

Inimesed, kes satuvad elus kanaldamise teele, omavad tihtipeale tugevat Kalade märki ja aspekte Neptuuniga, mis lahustab piirid erinevate teadvuste vahel ning annab ligipääsu millelegi enamale, kui nad ise teadlikult on. 

Väga oluline on ka Uraan, mis kiirendab teadvuse tööd ja tõstab sagedust, tuues ka spontaaseid ja selgeid infovälgatusi. Uraani aspektid on elektrilised ning aitavad väljuda tavateadvusest. 

Linus Kordes ja Triin Lellep-Kordes on väga huvitav näide, kuna nad tundsid teineteist nii kiiresti ära ning nende suhtekaart näitab, et koos olles nende elus kanaldamise teema ja avatus spirituaalsele maailmale kasvab veelgi. Jääb mulje, justkui see suhe ise magnetiseeris neid, et eksisteerida. 

Tagasi üles