Nii nagu ülal, nii ka all - taevaseisud peegeldavad, mis toimub Maa rahvastikuga järgmistel aastakümnetel. 

Kuigi alles hiljuti tähistati rahvaarvu küündimist 8 miljardini, näitab statistika, et eriti just arenenud maades on käivitunud tavapärasest suurem liigsuremus ning samal ajal sündimus üha väheneb. 

Kasvav liigsuremus on toodud välja kõikides Euroopa riikides, aga ka USA-s, Kanadas, Uus-Meremaal ja Austraalias. Huvitav on asjaolu, et liigsuremus on olnud püsivalt kõrgem alates 2020. aastast ning ei ole endiselt vaibunud, kuigi koroonasurmasid enam ei ole ning paljud õrnemad inimesed (kaasuvate haigustega) surid viiruse läbi «ette» ära. Loogika järgi peaks siis ka liigsuremus vähenema või üldse peatuma, kuid nii see ei ole. Inglismaal on toodud välja liigsuremuse kasv ka noorte ja laste hulgas, seega ilmselt asi ei ole ka lihtsalt rahvastiku vananemises.