Romeo Kalda jäi kaebusega justiitsministeeriumi vastu tühjade pihkudega

Annaliisa Köss
, reporter-toimetaja
Copy
Romeo Kalda
Romeo Kalda Foto: Mihkel Maripuu

Tartu halduskohtus oli arutlusel Romeo Kalda kaebus justiitsministeeriumi vastu mittevaralise kahju hüvitamiseks summas 1000 eurot. Kaebus puudutas Kaldaga seotud haldusasju, mis kaebuse kohaselt kestsid ebamõistlikult kaua ning tekitasid talle seega mittevaralist kahju.

Tartu halduskohus tõi 16. jaanuaril tehtud otsuses esile, et riigivastutuse seaduse § 15 lõike 1 kohaselt võib isik nõuda kohtumenetluse käigus, sealhulgas kohtulahendiga tekitatud kahju hüvitamist üksnes juhul, kui kohtunik on kohtumenetluse käigus toime pannud kuriteo. Praegusel juhul seda tuvastatud ei ole.

Et kehtiv seadus välistab Romeo Kalda nõude rahuldamise, siis oli halduskohtul vaja otsustada, kas asjaomane normistik on põhiseaduspärane, ning vajaduse korral tuleb algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus. Kuna normi põhiseadusvastaseks tunnistamise eelduseks on kaebaja subjektiivsete õiguste rikkumine, s.t asjaolu, et kohtumenetluses esines õigusvastane viivitus, kontrollis kohus poolte väiteid haldusasjade menetluste kestuse kohta.

Tagasi üles