Inimese Disaini süsteem aitab mõista, milline on kellegi roll grupis, mida ta panustab või miks ta end gruppides üldse mugavalt ei tunne. Saa teada, kuidas suhestud Sina grupidünaamikatega. 

Inimese Disaini süsteemis on oma koht ka grupidünaamikatel. Mitte kõik inimesed ei käitu grupis ühtemoodi - on alati neid, kes panustavad rohkem ja neid, kes panustavad vähem. Lisaks kõik inimesed üldse ei funktsioneerigi grupis ja neid võibolla isegi ei soovita gruppi, samas kui teised justkui toovad grupile alati lisaväärtust ning neid tahetakse ja oodatakse alati mõnda meeskonda liituma.

Grupp algab juba perest (kui on rohkem kui kaks inimest), aga laieneb ka muudesse kontekstidesse. Inimese Disaini kaardis on teatav piirkond («penta»), mis näitab ära, kui palju ja mida inimene gruppi panustab - need on kuus kanalit (12 väravat), mis jäävad sakraalkeskuse, G-keskuse ja kurgukeskuse vahele. 

Kommentaarid
Copy