R, 9.12.2022

EI ANNA ALLA ⟩ Brigitte Susanne Hunt läheb netikommentaatori vastu riigikohtusse. Robert Sarv: võitleme igal juhul Brigitte õiguste eest lõpuni välja!

Brigitte Susanne Hunt läheb netikommentaatori vastu riigikohtusse. Robert Sarv: võitleme igal juhul Brigitte õiguste eest lõpuni välja!
Facebook Messenger Twitter Whatsapp
Comments 1
Robert Sarv, Birgitte Susanne Hunt.
Robert Sarv, Birgitte Susanne Hunt. Foto: Kollaaž

Teisipäeval otsustas Tallinna ringkonnakohus, et möödunud aasta novembris tehtud Harju maakohtu otsus jäetakse muutmata ning Brigitte Susanne Hundi esitatud mittevaralise kahju hüvitise nõue ei ole põhjendatud. Hundi esindaja Robert Sarv ütleb, et otsus kaevatakse edasi riigikohtusse, lisades, et ehkki Hunt on avaliku elu tegelane, ei ole aktsepteeritav ühegi naisterahva kohta jätta eksitavat muljet, justkui ta tegeleks prostitutsiooniga.

Möödunud aasta sügisel kirjutasime, et seltskonnatäht Brigitte Susanne Hunt kaotas Harju maakohtus lahingu teda internetis solvanud kommentaatoriga.

«Kohus leiab, et arvestades rikkumise raskust ja kostja käitumist ning suhtumist pärast rikkumist, ei ole mittevaralise kahju rahalise hüvitise väljamõistmine põhjendatud. Igale au teotamisele ei pea reageerima rahalise kompensatsiooniga,» seisis 25. novembril tehtud maakohtu otsuses.

Kohtu ette saadetud netikommentaator kinnitas kohtule, et ta on isiklikult Hundi ees Facebooki vahendusel saadetud kirjas vabandanud, ning oli valmis vabandama avalikult ka ajalehe vahendusel.

Kohus leidis, et kuna kostja ehk netikommentaator on hageja ees vabandanud ning arvestades hageja kui avaliku elu tegelase igapäevast tegevust, ei saa kostja rikkumist pidada sedavõrd raskeks, et see õigustaks ilma muude asjaolude esinemiseta hüvitise väljamõistmist. Harju maakohus leidis sügisel, et Hundi mittevaralise kahju hüvitise ja viivise nõue tuleb jätta rahuldamata. Menetluskulud jäeti hageja kanda.

Seltskonnatäht Brigitte Susanne Hunt aga asja nii ei jätnud ning apelleeris kohtuotsuse. Nüüd, 30. augustil, tegi Tallinna ringkonnakohus otsuse – Harju maakohtu otsus jäetakse muutmata.

Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et hagis välja toodud kommentaar oli ebakohane väärtushinnang, mitte faktiväide, nagu hageja leidis. Kohtu hinnangul pole sel juhul mittevaralise kahju hüvitis põhjendatud, seega jäi maakohtu otsus muutmata.

Apellatsioonimenetluse kulud jäid hageja kanda. Otsus pole veel jõustunud.

Brigitte Susanne Hunt
Brigitte Susanne Hunt Foto: Remo Tõnismäe

Brigitte Susanne Hundilt kommentaari küsides vastas naine, et kommenteerib juhtunut oma Instagrami kontol, kus ta kirjutas, et netikommentaariumile ja üleüldiselt vaimsele vägivallale tasub alati hakata vastu. Seda nii temal kui igal inimesel ning just juriidilist teed pidi. «Ma ise ei tegele enam üle aasta nende kaasustega aktiivselt, aga minu jaoks on number üks kasutegur see, et nii palju kui varem ei julgeta selgelt ei minu ega teiste avaliku elu tegelaste kohta öelda «l*ts», «prostituut», või midagi muud sulaselgelt laimavat. Ma võiksin lõppude lõpuks kasvõi ise peale maksta, aga mu ühiskondlik sõnum säilib: kui sa mind lööd, siis ma ei pööra teist põske.»

«Ning üks-kaks-kolm kaotust mitmesaja võidu vastu. Väike mõõteviga,» kommenteerib naine. «Minu laiem ühiskondlik eesmärk oligi näidata eeskuju, et kui keegi teeb vaimselt või füüsiliselt mulle haiget, siis sellel on alati tagajärg!» ütleb Hunt.

Kas asi sellega ka lõppeb? Seda me ei tea, sest kassatsioonkaebuse võib esitada riigikohtule 30 päeva jooksul. Hundi esindaja Robert Sarv büroost Emerald Legal ütleb, et otsus kaevatakse kindlasti riigikohtusse edasi.

«Olukorras, kus mõlema astme kohtud leidsid, et Brigitte õiguseid rikuti vulgaarse sõnakasutusega, ei luba võlaõigusseaduse § 134 lg 2 jätta kompensatsiooni välja mõistmata,» ütleb Sarv. 

Robert Sarv. FOTO:
Robert Sarv. FOTO: Foto: Konstantin Sednev

«Lihtsalt ei luba, isegi seaduse seletuskirjas on niimoodi kirjas. Viidatud paragrahv ei räägi kohtute õigusest jätta ükskõik missugustel asjaoludel hüvitis välja mõistmata ning ringkonnakohus viitas varasema ja nüüd kehtetu seaduseredaktsiooni kohtupraktikale.»

Sarve arvates on kummaline, et sama ringkonnakohus on varem tühistanud maakohtu lahendeid ja mõistnud hüvitise välja just põhjendusega, et uus seaduse redaktsioon ei võimalda jätta kahju välja mõistmata. «Nüüd läks siis risti vastupidi.»

Sarv leiab, et lahend jätab kodanikele väga halva maigu, kui kohtud kohaldavad sama seadust samas situatsioonis erinevalt kannatanu kahjuks. «Nüüd jääb riigikohtu otsustada, kas jõusse jääb vastuoluline praktika või riigikohus annab riigikogus vastu võetud seadusele ka praktikas jõu.»

«Me võitleme igal juhul Brigitte õiguste eest välja lõpuni, sest selles kaasuses kuulub õigus Brigittele. Hoolimata avaliku elu tegelaseks olemisest ei ole ühegi naisterahva kohta [aktsepteeritav] jätta eksitavat muljet, justkui ta tegeleks prostitutsiooniga. See on alandav,» ütleb Sarv.

Sarv ütleb, et vaidluse all oli olukord, kus üks härra kirjutas vastuseks küsimusele, kust Hunt raha saab, mõtte «rahakott on jalge vahel».

«Ja nüüdseks on neli Eesti vabariigi kohtunikku kahes kohtuastmes leidnud, et see väljend ei tähenda viidet vaid prostitutsiooniga raha teenimisele, vaid «oma keha laiemat kasutamist, muidki võimalusi». See võtab muidugi sõnatuks, kommentaarid on liigsed,» leiab Hundi esindaja.

Märksõnad
Tagasi üles