Harju maakohus otsustas möödunud aasta alguses, et Sildarude suusapere ei tegutsenud seltsinguna ning Tõnis ja Henry Sildarul pole õigust nõuda Kelly Sildarule kuuluva vara jagamist. Küll aga otsustasid Tõnis ja Henry Sildaru esitada antud kohtuotsusele apellatsioonikaebuse ning vaidlus jätkub juba järgmisel nädalal ringkonnakohtus.

Harju maakohus tegi 2021. aasta jaanuaris otsuse, kus rahuldati Kelly Sildaru ja Lilian Alvingu taotlus lahendada lõppotsusega seltsingu olemasolu küsimus. Maakohtu hinnangul poolte vahel pole kunagi olnud seltsingulepingut ning Tõnis Sildaru ja Henry Sildaru nõuded pere naispoole vastu seltsinguvara jagamiseks on täies ulatuses põhjendamatud. Kohtu hinnangul ei saa lapsed olla äritegevuse objektiks ning kehtivad seadused ei võimalda vanematel sõlmida enda huvides ärilisi lepinguid oma alaealiste lastega.

Kohus otsustas jätta hagi seltsinguvara jagamise nõudes Tõnis ja Henry Sildaru nõuete põhjendamatuse tõttu rahldamata ja menetluskulud jäeti samuti nende kanda.

Facebook
Comments