Netisõimu vastu võitlev vandeadvokaat Robert Sarv sattus esindaja rollist taas hoopiski hageja rolli: Sarv andis au ja hea nime rikkumise eest kohtusse naise, kes oli tema suhtes olnud avalikult kriitiline. Juurahariduseta iseennast esindanud naine saavutas kohtus tuntud advokaadi üle võidu.

Kogu lugu sai alguse sellest, kui Robert Sarv esitas kliendi nimel Merike Reiljanile nõudekirja, milles nõudis mittevaralise kahju hüvitamist ebakohase väärtushinnangu eest summas 1500 eurot ja 726 euro väärtuses õigusabikulu tasumist. Reiljan sellega aga nõus ei olnud ning vähe sellest, ta leidis hoopis, et Sarve saadetud nõudekiri oli jämeda, jõhkra ja üleoleva tooniga, samuti oli see Reiljani hinnangul täis solvanguid ja valet. 

Asi jõudis advokatuuri aukohtusse, mis tegi 07.10.2020 otsuse, millega ei alustatud Robert Sarve suhtes menetlust. Otsuses toodi välja, et aukohus ei tuvastanud advokaadi tegevuses distsiplinaarsüüteo tunnuseid.