Sodiaagimärkidest räägitakse tavaliselt kui kindlalt piiritletud karakteritest, kuid tegelikult kirjeldavad need rohkem rännakut läbi kolme arengufaasi, mille käigus tulevad esile hoopis erinevad tüübid. Loe lähemalt ja saa teada, kui kaugel oled Sina oma päikesemärgi arenguteel.

Kuna inimene oma elu jooksul pidevalt kasvab ja areneb, ei vasta ta oma sodiaagimärgi tunnustele kogu aeg ühel ja samal viisil. Tegelikult sisaldab iga sodiaagimärk kolme arengulist faasi, mille käigus inimene areneb. Neid võib kirjeldada isegi kui tähemärgi kolme eraldiseisvat väljendusmistüüpi, kuna need on tõepoolest teineteisest väga erinevad. Stereotüüpne lähenemine näeb tähemärki kindlates raamides, kuid mõnes mõttes kirjeldab sodiaagimärk rohkem isegi rännakut läbi kolme faasi.

Nimetus ja sümboolika, mida sodiaagimärkide puhul kasutame, seostub tegelikult üksnes selle tähemärgi esimese faasiga, kui tähemärk väljendub oma kõige stereotüüpsemal kujul. Teine faas on iga tähemärgi jaoks sügav küpsemise protsess, mis esitab keerukaid ja transformeerivaid väljakutseid. Kolmandas faasis saavutatakse aga uus tase ja meisterlikkus.