Inimese Disaini süsteem toob välja iga inimese vaatepunkti eripära, mille põhjal ta oma maailma üles ehitab. See on filter ja fookus, läbi mille ta suudab parimal viisil infot vastu võtta ja välja anda. See näitab, kuidas kellegi mõistus on häälestatud sügavamal tasandil funktsioneerima. Uuri, kas tunned oma vaatepunkti ära. 

Oleme rääkinud Inimese Disainis igale inimesele kõige sobivamast keskkonnast, toitumisest, ja motivatsioonist ning seekord vaatame määratlust, milleks on vaatepunkt.

Vaatepunkt kirjeldab, kuidas kellegi mõistus võtab vastu ja tõlgendab ümbritsevat maailma. Selle põhjal loob inimene oma elus kontseptsioone ja tajub oma reaalsust. Ja kuna meie vaatepunktid on väga erinevad, loome ka oma uskumusi, veendumusi ja narratiive erinevalt. Elu oleks palju lihtsam, kui inimesed mõistaksid kuivõrd erinevalt me kõik funktsioneerime ning et enamasti ei eksisteeri õiget ega valet - on lihtsalt erinev vaatepunkt.