ELU25 Juku-Kalle Raid: Varro, me väheviljaka Tõnumaa mullane mulla! (43)

Varro Vooglaid, nagu radikaliseeruv moslemi vaimulik ehk mulla. Foto: Tairo Lutter / Postimees
Juku-Kalle Raid
, Ajalehe KesKus peatoimetaja
Copy

Juku-Kalle Raid arvab, et sellel kentsakal kogunemisel Vabaduse Rulasõiduplatsil ei olnud ei saba ega sarvi, ülemist ega alumist otsa. Aga mis siis. Kõik võivad kokku tulla, vähe jalga keerutada, karjuda, hurraa hüüda, sajatada ning manada. Täiesti õiguspärane tegevus. Ja omi laule võivad laulda kõik lugude autorid, kasvõi 30 Tõnist. Siin ei tohiks mingeid probleeme näha. Välja arvatud nakkushaiguste ilmnemise korral (vt allolevaid tsitaate põhiseadusest).

Ikka tuleb meelde kord sellele platsil karjuvale kaadrile hüüdnimeks pandud «jahubanaan» – kergesti solvuv, aga kõiki teisi solvav ning sõimav riigialam. Jahubanaanid otsivad süüdlast, parema puudumisel käivad ja kiusavad ilmsüüta pitsafirma töötajaid tunnelis, kes seadust täidavad ja vaktsineerimata jahubanaani sisse ei lase.

Radikaliseeruvad prohvetid

Olgu. Jahubanaan pole süüdi. See on puuvili, maitsev asi, sellest saab tänuväärseid pannkooke. Aga ta kleepub suure kliistrisisalduse tõttu hirmsasti, just nagu oma õiguste järgi ja «valituse terrori» vastu kisendavad Jahubanaanid kirikuesisel platsil. Nii et lihtsalt kujundina öeldud. Pigem ongi siin platsil võtmeks kirik, isegi mitte kirik, vaid tegelikult lausa ususekt.

Ususektides ei ole kah midagi halba, kuni nad oma liikmeid või kedagi teist maha ei noti, nagu maailmas alatihti ette on tulnud – usuga hulluks aetud inimesi on massiliste endatappudeni viidud korduvalt, keda sa ikka pärast süüdistad.

Varro on nagu radikaliseerunud mulla, iseendast seestunud islami vaimulik, mošeeülem, kes ässitab üles püha sõda pidama. Meie oma paepealse, väheviljaka Tõnumaa mullane mulla.

Meil oodati Lasnamäe veerel 19. sajandil valget laeva ning Prohvet Maltsveti juhiseid teekonnaks pühale maale, täpselt nagu nädalavahetuse ususektlased prohvet Varro kõnet ootasid. Varro on endale isegi seisusekoha habeme kasvatanud, justkui vanal õigeusu ikoonil. Valget laeva muidugi toona ei tulnud, enamus Krimmi siirdunud eestlastest pöördus pettunult tagasi. Ei olnud püha maa, ikka tuli tööd teha ja vaeva näha. Nõme värk.

Enamasti on ususektlased ise kusagile kinnisele territooriumile kolinud, sektist väljapoole jäänuid reeglina ei tulistata ega mürgitata. Nüüd on teistmoodi. Praegu tahab ususekt «korda majja» lüüa. Praegu käib selles mõttes täitsa uus ajaarvamine.

Varro on nagu radikaliseerunud mulla, iseendast seestunud islami vaimulik, mošeeülem, kes ässitab üles püha sõda pidama. Meie oma paepealse, väheviljaka Tõnumaa mullane mulla.

Mullade klikk

Kaasaegset Euroopa Mullat ammulisui järgivate fanaatikute klikk on omane aga just Ida-Euroopale, arusaadav, need riigid pole suutnud 30 aastaga kasvatada usaldust nagu reeglina usaldatakse riiki Lääne-Euroopas või Skandinaavias. Ja kui seal ei usaldata, valitakse võimulolijad tavaprotseduurilistel valimistel ümber.

Euroopa kõige kesisemalt vaktsineeritud riigid ongi endine idablokk. Siin saab hirmu külvata küllaltki hästi, nimetut hirmu, ükskõik mille vastu, sest keegi on ju süüdi! Ja mulla teab ning osutab näpuga.

Küll on tore ning lihtne uskuda, et süsteemi on vallutanud kallutatud jõud, et kusagil keldris istub õel Soros ja sama õel Bill Gates koos reptiilidega, kes hauvad oma koledaid maailmavallutuslikke plaane.

Küll on tore ning lihtne uskuda, et süsteemi on vallutanud kallutatud jõud, et kusagil keldris istub õel Soros ja sama õel Bill Gates koos reptiilidega, kes hauvad oma koledaid maailmavallutuslikke plaane.

Kui teadus ja selle areng põhineb kahtlustel ja kahtlustamisel, siis mulla jüngrite kahtlused on iseenesest nende oma uskumuste absoluutne ilmeksimatult võtmine, kogu teaduslik mõte, fanaatiline järgimine ning vihane vastasseis kõigele muule. Tõestusi annab kokku kududa suvalistest infokildudest, enneolematu kaltsuvaiba saab.

Kutse kodanikuallumatusele, kas põhiseaduslik?

Paljudele, siinkirjutaja kaasarvatud, ei meeldi absoluutselt ühiskonna jaotamine vaktsineerituteks ja mittevaktsineerituteks ega ka ühiskondlik kinniolek või koroonapassid. Aga enamuse mõistus soovitab varianti, mis on kahest variandist parem ning suur enamus ei aja jama «riiklikust terrorismist». Ohutum – mulle ja muudele – valik on parem, ütleb isegi primitiivne loogika.

Kui keegi pole teadusega nõus, pole tegelikult midagi teha. Küll aga peavad kõik jääma põhiseaduse raamidesse. Ja kui keegi kutsub «massilistele kodanikuallumatustele», nagu seda tegi mullane Tõnumaa mulla Varro, siis lõhnab see juba tavalise riigikukutamise järele.

§ 47. Kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate ohutuse tagamiseks ning *nakkushaiguse leviku tõkestamiseks*.

Tsiteerime meie oma mullast Tõnumaa mullat Varrot: «Nimelt esitan täiesti varjamatult üleskutse hakata näitama üles massilist kodanikuallumatust. Jah, ma tean, milliste üleskutsete eest näeb karistusseadustik ette võimaluse inimesed kuriteos süüdi mõistetuna vangi panna, mistõttu pean olema ettevaatlik. Seetõttu rõhutan, et ma ei kutsu kedagi üles ei rahutustele, korratustele ega vägivallale. Vastupidi, kutsun üles rahumeelsele ja väärikale, ent samavõrd kompromissitule keeldumisele alluda niisugustele diktatuurilistele korraldustele, mida ei saa parimagi tahtmise juures pidada põhiseadusega kooskõlas olevaks.»

Püha sõda?

Ja siit küsimus: kui kaugele saab selliste üleskutsetega õigupoolest minna?

Sõnad «rahumeelsus», «väärikus», «kompromissitus» on viimase pisut enam kui 100 aasta jooksul kõlanud ALATI ja eranditult kõikvõimalike radikaalide suust nende sigaduste kattevarjuks, kui alustada bolševikest, liikuda edasi Itaalia fašistideni, Saksa natsideni, Pol Pothini, Fidel Castroni jne.

Püha sõja alustamine isehakanud mulla poolt Eestis ei ole igal juhul üldse lahe.

Tõvelembelisemad isikud pole teise laine algusest saadik suutnud vait jääda sellest, kuidas see, et neil ei lasta vaktsineerimata ja ilma maskita igal pool piiramatult ringi trampida, on nende õiguste rikkumine ja käib põhiseaduse vastu.

Aga ei käi.

Kui praegune põhiseadus võeti vastu 1992, ja siis oli tuberkuloos täiesti olemas. Vaktsineeriti kah, mingeid rahutusi ei mäleta.

Mis seal ikka, väheke põhiseadust:

§ 20. Igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele.

Vabaduse võib võtta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras: 5) *nakkushaige*, vaimuhaige, alkohooliku või narkomaani kinnipidamiseks, kui ta on endale või teistele ohtlik

§ 34. Igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, on õigus vabalt liikuda ja elukohta valida. Õigust vabalt liikuda võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, riigikaitse huvides, loodusõnnetuse ja katastroofi korral, *nakkushaiguse leviku tõkestamiseks*, looduskeskkonna kaitseks, alaealise või vaimuhaige järelevalvetuse ärahoidmiseks ja kriminaalasja menetluse tagamiseks.

§ 47. Kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate ohutuse tagamiseks ning *nakkushaiguse leviku tõkestamiseks*.

Tagasi üles