12. maja sünnikaardis lahustab piirid reaalse ja ebareaalse, nähtava ja nähtamatu vahel. Seal on spirituaalsed kogemused, unenäod, maailmaga üheks sulandumine ja omadused, mis juhivad meid elus alateadvuse tasandilt. 

Olemegi jõudnud majade tutvustamisel viimasesse ehk 12. majja. Loomulikult resoneerub see piirkond sünnikaardis siis ka sodiaagiringi viimase märgi, Kaladega, ning selle valitseja Neptuuniga. Selle võib võtta kokku sõnadega «minu nähtamatu maailm» - sinna kuuluvad unenäod, nägemused, spirituaalne maailm, alateadvus ja nähtamatud sidemed inimkonnaga, mis seovad meid kokku üheks.