Kalastajad kipuvad autodega otse veepiirile

Keskkkonnainspektsioon avastas nädalavahetusel Tahkuranna vallas kümneid ranna või kalda piiranguvööndisse sõitnud autosid.

FOTO: Keskkonnainspektsioon.

Keskkonnainspektsioon avastas möödunud nädalavahetusel Pärnumaal Tahkuranna vallas kümneid seaduserikkumisi, kus kalastajad olid oma sõidukid parkinud kas otse luidetele või roostikku.


Inspektsioon tuletab kalastajatele ja ülejäänud veekogude äärde sõitjatele meelde, et ranna või kalda  piiranguvööndis on mootorsõidukitega sõitmine väljaspool selleks ette nähtud teid keelatud, teatas keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul.Nüüd, kui veekogudele on tekkinud jääkate ning alanud jääalune kalapüük, on piiranguvööndis sõitmised taas sagenenud. „Pahatihti sõidavad kalastajad autode, ATVde või muude mootorsõidukitega otse luidetele või roostikku,“ ütles Tuul.Möödunud nädalavahetusel fikseerisid inspektorid Pärnu lahe ääres 35 rikkumist. Piiranguvööndisse oli sõitnud 27 Eesti ja kaheksa Läti numbrimärgiga sõidukit.Teisipäeval tuvastati piiranguvööndis 26 Eestis ja kaheksa Lätis registreeritud autot, osa neist samad mis nädalavahetusel.Inspektsiooni teatel osutusid Eesti registrimärgiga sõidukite omanikeks peamiselt Pärnumaa elanikud, kuid oli Lääne-, Rapla- ja Võrumaa elanikkegi.Rikkujate suhtes alustatakse väärteomenetlus.Rikkumiste ennetamiseks olid inspektorid eile hommikul Tahkuranna vallas Reiu külas mere äärde viivatel teedel, kus selgitasid sõidukijuhtidele seadusest tulenevaid nõudeid ning suunasid sõidukid parkimiskohtadesse.Ranna ja kalda piiranguvööndis sõitmine on reguleeritud looduskaitseseadusega, mille järgi kõigile veekogudele on kehtestatud piiranguvöönd. Sõidupiirangu eesmärk on kaitsta veekogude kaldaid, pinnast ja õrna taimestikku.Piiranguvööndi laius sõltub veekogu suurusest. Läänemerel, Peipsi järvel, Lämmijärvel, Pihkva järvel ja Võrtsjärvel on see 200 meetrit, üle kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning üle 25ruutkilomeetrise valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul 100 meetrit. Sellest väiksematel veekogudel on piiranguvöönd 50 meetrit.

Tagasi üles