Vabaühenduse PACE eestvedamisel on valminud lühidokumentaalide kogumik «Rääkimata lood», mille fookuses on rändetaustaga noorte isiklikud kogemused. 

 

«Mõnikord on märgata, et Eesti ühiskond suhtub nii pagulastesse kui üldiselt rändetaustaga inimestesse sallimatult ja võõristavalt. Sallimatuse põhjuseks võib olla see, et inimestel puudub isiklik kontakt ja sügavam arusaam sellest, miks rändetaustaga inimesed siia tulevad ning mida nende jaoks uue ühiskonnaga kohanemine tähendab. Väärarusaamad viivad negatiivsete stereotüüpide ja üldistamiseni, mida omakorda võimendavad sotsiaalmeedia ja poliitilised arutelud. Kogumik «Rääkimata lood» toob rändajate isiklikud kogemused dokumentaalfilmide kaudu noorteni Eesti erinevates paikades. Loodame, et filmid suurendavad solidaarsust ja loovad sidemeid noorte seas, aidates kaasa kogu elanikkonna avatuma mõtteviisi ja hoiakute kujundamisele,» selgitab filmikogumiku vajalikkust projekti koordinaator Maria Sakarias.

Copy