Veebruari alguses avaldas Elu24 suure ülevaate suvistest muusikasündmustest, millele on tänaseks lisandunud kümneid suuremaid ja väiksemaid festivale. Samas on mitu üritust tühistatud või edasi lükatud, kuid piletimüügikeskkondades selle kohta teave puudub ja pääsmete müük jätkub. Korraldajad on infopuuduses ja ootavad valitsuselt juhiseid.

Mitu MUSA portaaliga suhelnud suurürituste korraldajat ootab valitsuselt konkreetset publiku piirarvu. Praeguses ebamäärases olukorras ei ole seaduslikku alust piletimüügi peatamiseks, sündmuse edasi lükkamiseks või ära jätmiseks.

Ülevaade on tehtud sündmuste ametlike kanalite ja piletimüügikeskkondade info põhjal 20. mai seisuga, täpsustused saata musa@elu24.ee.