K, 27.09.2023

SÜNNIKAART NÄITAB ⟩ Kuufaas, milles sündisid, mõjutab su ellusuhtumist: see valguskehade dünaamika jääb alatiseks sinuga

Margit Korbe
, astroloog
Facebook
Comments
Foto: Pexels

Kuu ja Päikese omavaheline suhestumine sinu sünnihetkel loob dünaamika, mis mõjutab sinu arengut ja suhteid siin elus. See aitab mõista, mida suhetes vajame ja milleks võimelised oleme. See näitab ka, kuidas läheneme oma arengule ja saavutustele, ning mis meid tegelikult motiveerib. 

Kuufaas kirjeldab Päikese ja Kuu omavahelist suhestumist sinu sünnihetkel ehk kuidas su sisemine meesprintsiip suhestub su sisemise naisprintsiibiga. Läbi Päikese ehk meesprintsiibi tahame osaleda välises maailmas ja seda mõjutada - hakkame millegagi silma. See on meist väljapoole kiirgav valgus, mis toob tähelepanu.

Läbi Kuu ehk naisprintsiibi tegeleme oma sisemise tundeelu ja vajadustega. Siin on see, mida vajame, et tunda end hästi, turvaliselt ja mugavalt. Kuu kaudu töötame läbi ka muljeid, mida välismaailmast saame. Kuu ja Päikese asetus vastavalt kuufaasile loob kindla dünaamika, mis toimib kogu meie sünnikaardi all. See on meie sisemist ja välist, nähtamatut ja nähtavat elu sünteesiv dünaamika, mis kannab meid läbi elu.

Foto: Shutterstock

Kuu loomine

Päike ja Kuu on Maalt vaadatuna omavahel ühenduses, mis tähendab, et öösel, kui Päike on loojas, me Kuud samuti ei näe. See on maagiline sünnimoment, kus valitseb täielik pimedus, mis viitab, et tuleb toetuda oma intuitsioonile.

Selles faasis sündinud inimestel on äärmiselt tugev intuitiivne ja instinktiivne pool. Nad tegutsevadki oma sisemiste impulsside ja instinktide najal ning omavad tugevat ellujäämistungi. Neis pulbitseb loovus, justkui kohe-kohe oleks midagi uut sündimas. Nad on head algatajad, kuid vajavad oma projektide lõpuleviimisel tihti abi. Lisaks on neil tugev vajadus turvatunde järele, kuna nad on siin maailmas paljuski nagu vastsündinud beebid, avastamas ja kogemas.

Nad võivad impulsiivselt suhetesse astuda, kuid seejärel taas eemalduda. Sellegipoolest on nad võimelised oma partnerit väga hoidma ja kaitsma. Kui nad on end kord tõsiselt sidunud, teevad nad kõik, et pakkuda partnerile kindlust ja turvatunnet.

Noorkuu

Kuu on liikunud Päikesest 45 kraadi edasi. Sellele perioodile on omane tärkamine ja kasvu algus. Nüüd on peenike kuusirp juba korralikult näha ja üha kasvav valgus viitab soovile õppida ja sirguda.

Sel perioodil sündinute jaoks on oluline, et nad oma elus üks hetk turvaliste harjumuste pesast lahkuksid ning tiibu sirutaksid. Tihti soovivad nad alateadlikult hoida kinni elustiilist või keskkonnast, mis neile kunagi turvatunnet pakkus, ent elu suunab neid uusi kogemusi ja teadmisi omandama. Nad on tõelised õppurid, avatud igast suunast tulevale informatsioonile.

Nad võivad otsida enda kõrvale kedagi, kes neid õpetaks või juhendaks. Neis on nooruslik säde, mis jääb kauaks püsima. Nad on oma olemuselt kuulekad, rõõsad ja teiste jaoks lihtsasti mõistetavad. Neil tuleb avastada oma tõeline individuaalne loomus.

Kuu esimene veerand

Kuu on liikunud Päikesest 90 kraadi edasi, nii et nüüd on valgustatud täpselt pool Kuud ja valgus üha kasvab. See on pöördeline hetk, kuna esimest korda on Kuu valgustatud ja pime pool võrdsed ning edasi võtab valgus võimust. Kuna valgus on seotud nähtava maailma ja pimedus nähtamatuga, leiab siin faasis aset nö kriis tegevuses.

Tekib tohutu soov kõik ideed nähtavasse vormi valada, mistõttu sel perioodil sündinud on ühed suurimad tegutsejad. Nad on kangelaslikud võitlejad, keda ei heiduta ükski takistus. Oma südika loomuse tõttu tuleb neil tihti ületada paindumatuid olukordi ja ilmselt seisavad nad elus mitmeid kordi silmitsi kardinaalse pöördega oma tegevuses.

Nad ei võta aega pikemaks järelemõtlemiseks, kuna nende jaoks tuleb vajalik tarkus läbi tegutsemise. Nad on siin selleks, et luua tugevaid struktuure, läbi mille kõik saab kasvada. Suhetes on nad rahutud eestvedajad ja samas väga kirglikud.

Kasvav kuu 

Kuu on Päikesest 135 kraadi ees ning läheneb kiirelt täiskuule. Siin faasis sündinuid juhib alateadlikult tunne, et nad on lähenemas täiusele. Sellega kaasneb vajadus end täiendada ja ette valmistada.

Kui noorkuu ajal toimus õppimine iseenda ja elu avastamise eesmärgil, siis kasvava kuu faasis domineerib obsessiivne vajadus saavutada mingit sorti täiuslikkus. Seetõttu on ka siin faasis sündinud kirglikud igikestvad õppijad, kes ei puhka ega väsi. Neid innustab ebamäärane tunne, nagu midagi oleks puudu või vajaks parandamist, enne kui nad saavutavad oma täiuse.

Suhetes võivad nad olla vahel pedantsed, märgates üksikuid vigu või puudujääke. Nad on nõudlikud nii iseenda kui partneri suhtes. Ilmselt nad unistavad koos rändamisest ja õppimisest.

Foto: Shutterstock

Täiskuu

Päike ja Kuu on otse vastamisi, teineteisest 180 kraadi kaugusel. Kuna sel perioodil sündinud on täies valguses, on nad harjunud tähelepanu keskpunktis olema. Kuu on tervenisti Päikse valguses, mis viitab tugevale sidemele valgusallika ehk antud juhul kellegi teisega.

Täiskuu ajal sündinute jaoks on kõige olulisemad suhted. Nad vajavad teist, selleks et iseennast mõista ja terviklikult väljendada. Kuna Kuu kui sisemine emotsionaalsus on täiesti välja valgustatud, siis need inimesed on väga heas kontkatis oma tunnetega, suudavad ja tahavad neid väljendada.

Need inimesed on väga kohal siin ja praegu, andes nii eraelulistes kui tööga seotud suhetes endast kõik ja oodates loomulikult tähelepanu oma panuse eest. Nad tajuvad, et nende praegune elu on mingis mõttes nende olemuse kulminatsioon.

Kahanev kuu

Kuu on liikunud Päikesest 225 kraadi edasi. Selles faasis sündinud kogevad elu kõige väiksemate takistustega. Neile on omane teatud rahu, kuna suur kulminatsioon on just ära toimunud ja nad võivad lihtsalt selle valguses puhata.

Neid motiveerib oma kogemuste ja teadmiste jagamine, kuna nad tunnevad, et neile on palju antud. Seetõttu on nad tihti inspireerivad õpetajad või motivaatorid. Neis on suur sisemine rõõm, mida nad soovivad kõigiga jagada. Nad on iseendas ja oma positsioonis üsna kindlad. Kui kasvava kuu ajal oli soov rännata, et end täiendada, siis kahaneva kuu ajal on soov rännata, et end jagada ja oma kogemuste seemneid võimalikult kaugele laiali kanda.

Nad soovivad partnerit, kes neid kuulaks ja austaks, ning kes aitaks tulla toime elu väiksemate detailidega, kui nemad oma suure visiooniga tegelevad.

Kuu viimane veerand

Kuu on liikunud Päikesest 270 kraadi edasi. Nüüd on Kuu pime ja valgustatud pool taas võrdsed ja toimub pöördeline hetk kasvava pimeduse suunas. See on üks keerukamaid faase, milles sündida, kuna siin leiab aset nö kriis teadvuses.

Pimeduse võit valguse üle tähendab, et pärast pikka kasvu ja kulmineerumise perioodi tuleb suunata tähelepanu taas sissepoole ja usaldada oma intuitsiooni. Valguse kahanemine tähendab, et selles faasis sündinud soovivad mingi hetk oma elus senisest elustiilist ja edust loobuda, et järgida sügavalt seest tulevat kutset. Nad on emotsionaalselt ühed keerukamad tüübid, kogedes kõike sügavuti ja tajudes teiste inimeste tunnete tagamaid. Ent teistel on neid tihti raske mõista, kuna neid juhtiv pool on nähtamatu ja kõik mis on nende puhul nähtav, on loodud kaduma (kahanev valgus).

Selles faasis sündinud toovad oma elu teises pooles tavaliselt suuri muutusi, kuna nad näevad, mis peab lõppema. Nad on emotsionaalselt dramaatilised hilised õitsejad. Suhetes otsivad nad intensiivseid tundeid ja võivad kogeda tihti alluva-domineeriva dünaamikat.

Vanakuu

Kuu on 45 kraadi kaugusel uuest ühendusest Päikesega. See viimane faas on kõige müstilisem, kuna siin sündinud inimesed on tugevalt kontaktis nähtamatu maailmaga ja kõigega, mis on olnud varem, sh eelmiste eludega.

Samuti eksisteerib neis tugev tõmme uue alguse ja eesoleva Kuu loomise suunas. Nad saavad pidevalt sähvatusi nii kaugest minevikust kui eesolevast tulevikust, aga neil on keeruline olla kohal praeguses hetkes oma praeguses elus. See lihtsalt ei tundu neile nii huvitav, kui kogu intuitiivne nähtamatu maailm ja veidrad kogemused, mida nad seletada ei oska. Nad võivad olla äärmiselt loomingulised, kui nad ainult leiaks motivatsiooni, et praeguses maailmas midagi ära teha.

Nad on siin selleks, et lahendada ja viia lõpule kõike, mis veel lõpetamata. Suhteid kogevad nad sügavuti, olles võimelised oma partnerit hingetasandil mõistma. Ent tihti toob elu nende teele inimesi, kellega on vaja lõpetada karmalisi õppetunde ja suhete püsimine ei ole garanteeritud. Ükskõik, millises rollis nad siin elus ka ei ole, oma sisemiselt olemuselt on nad müstikud. 

Lisaks kuufaasile sünnikaardis kogeme läbi isikliku kasvamise ja arengu progresseeruvat kuufaasi, mida on võimalik näha progressioonide kaardist. See kaardistab sügavamad arengutsüklid meie elus. Ligikaudu 27 aasta jooksul kogeme läbi terve progresseerunud kuutsükli. 

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles