Palgalõhe Soome moodi: ehitusel abilise või kraanajuhina töötav naine teenib rohkem kui mees

Soomlanna elab kaasa kodumaa hokimeeskonnale.

FOTO: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

Soome statistikaameti hiljuti avaldatud palgaülevaatest selgub, et nii mõnegi üllatava ameti puhul teenivad naised meestest rohkem.

Värskest statistikast selgub, et erafirmad maksid töötajatele keskmiselt 16,3 eurot tunni eest, vahendas Iltalehti. Meeste keskmine töötasu oli 2018. aasta neljandas kvartalis 16,8 eurot tunnis ja naistel 13,8 eurot.

Sooline palgalõhe varieerub Soomes ametite lõikes suuresti. Võrdlusesse võetud saja ameti juures tuli välja, et neist 17 puhul oli naiste palk meeste omast suurem. Viies ametis teenisid aga naised samaväärse töö eest 80 protsenti väiksemat palka.

Sooline palgalõhe kutsealade kategooriates on osaliselt seletatav ametinimetuste ja töökohtadega. Naised domineerivad küll madalapalgalisemate ametite juures ja seal on palgalõhe sageli väike. Näiteks kuuluvad nende ametite hulka kontorite koristajad, telefoninõustajad ja tõlgid. 

Nimekirjas on aga ka ameteid, mis üllatavad. Naiste palk on näiteks kas kõrgem või vähemalt samal tasemel meeste omaga kraanajuhtide, puidu- ja saematerjali töötlejate ning bussijuhtide hulgas. 

Naisarstid on aga Soomes vähemalt palga osas hinnatumad kui mehed. Naissoost arst teenib tunnis 48,22 eurot ja meesarst 44 eurot. Ka teiste tervishoiuspetsialistide hulgas on sooline palgalõhe naiste kasuks paigast ära. Kui naissoost tervishoiuspetsialist teenib 46,55 eurot tunnis, siis sama tööd tegev mees 44,62 eurot

Üks suuremaid palgavahesid meeste ja naise võrdluses on ka ehitustööstuses. Kui ehitusel teenib meessoost abitöötaja 13,42 eurot tunnis, siis naised saavad sama töö eest 17,21 eurot

Kunsti- ja kultuuriekspertidest naistöötajad teenivad ühes tunnis 18,06 eurot. Meestele makstakse selle eest aga vaid 16,63 eurot tunnis.

Naised, kes töötavad palgakoostajate või kindlustusandjatena, teenivad tunnis 14,78 eurot. Samal ametikohal olevad mehed teenivad aga 12,87 eurot tunnis. 

Ka klienditeenindajate ja kontoritöötajate palgas on sees suured käärid. Kui liigitamata klienditeeninduses teenivad naised 13,36 eurot tunnis, siis meeste keskmine tunnipalk ulatub samal töökohal 11,25 euroni.

Naissoost kontoritöötaja tunnipalk ulatub 14,07 euroni. Samal ametikohal makstakse aga mehele 11,40 eurot tunnis.

Kõnekeskuses nõustajana töötav naine teenib umbes 8,59 eurot tunnis, siis meestele makstakse sama töö eest 7,66 eurot tunnis.

Ligi eurone palgavahe on ka seadme- ja masinaoperaatorite seas. Kui naine teenib sel ametikohal 18,56 eurot tunnis, siis mehele makstakse sama töö eest vaid 17,68 eurot tunnis. 

Kui võiks arvata, et ka kraanajuhtide palk võiks soolises võtmes olla erinev, siis nii see ei ole. Kui naissoost kraanajuhi keskmine tunnitöötasu on 18,65 eurot, siis mehed teenivad sama töö eest 18,44 eurot. 

Eesti suured palgakäärid

Eesti statistikaameti andmetel teenisid näiteks 2014. aastal naissoost klienditeenindajad keskmiselt tunnis 4,48 eurot ja mehed 5,47 eurot tunnis. Meessoost ehitustöölised teenisid ühes tunnis aga 5,15 euro suurust tunnitasu ja naistele maksti sama töö eest tunnis 4,39 eurot

Eestis olid käärid ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialistide palgas. Kui sel ametikohal teenis mees tunnis 10,85 eurot, siis samal ametikohal maksti naisele sama tööaja eest 8,96 eurot.

Pedagoogika tippspetsialistist naine teenib Eestis tunnis keskmiselt 5,58 eurot, samas mehele makstakse 7,30-eurost tunnitasu.

Ka seadusandjate, kõrgemate ametnike ja juhtide hulgas on Eestis suured soolised palgaerinevused. Kui meestele makstakse neil ametikohtadel 13,66 eurot tunnis, siis naised teenivad 9,23 eurot.