Galerii: ohutuledega parkimisest on saanud tavapärane praktika

Kesklinnades tänavatel on saanud tavapäraseks praktikaks ohutuledega peatumine ja parkimine. Kes pargib kauba veoks, kes sisseostude tegemiseks, kes mis iganes põhjusel. Kõik see on aga seadusega keelatud.

Galeriis on toodud mitmed sõidukid Tallinnas ja Tartus, mille juhid kasutavaks parkimisel ohutulesid. Mitmel juhul on tegu kauba laadimisega, kus juht käib regulaarselt auto juurest eemal; teistel juhtudel on juht pikemalt sõiduki juurest lahkunud, jättes ohutuled sisse ning auto kuhugi, kus seda ei tohiks parkida. Sellega takistatakse teiste liiklejate liiklemist ning blokeeritakse vaateväli sõiduteele.

Põhja prefektuuri liiklusjärelvalvekeskuse juht Hannes Kullamäe sõnas, et ohutulede kasutamine on reguleeritud liiklusseaduses: seisval sõidukil peavad põlema ohutuled asulavälisel sõiduteel, teepeenral pimeda ajal või halva nähtavuse korral, kui kas või üks ääretuli ei põle; liiklusõnnetuse või hädapeatamise korral.

«Muudel juhtudel ei ole ohutulede kasutamine parkimise eesmärgil lubatud. Sellist rikkumist märgates politseiametnikud kindlasti sekkuvad. See, kas rikkujat karistatakse, sõltub konkreetsest juhtumist ja asjaoludest. Kui juht on teadlikult või tahtlikult rikkunud ohutulede kasutamist, on ametnikul õigus võtta ta vastutusele ehk määrata hoiatav rahatrahv suuruses 20 eurot,» sõnas Kullamäe.

Tagasi üles