P, 4.06.2023
Tallinna Ülikooli tudengi uuring näitas, kui väga on Eesti muusikavideod pornostunud
Tallinna Ülikooli uuring näitas, kui väga on Eesti muusikavideod pornostunud. Tommy Cash «Surf» Foto: Kuvatõmmis Youtube'ist
Vahur Joa
, Reporter
Facebook Twitter
Comments 4

Tommy Cash, 5miinust, Liis Lemsalu... Tallinna Ülikooli tudeng Katre Korjus leidis oma magistritöös, et porno ajab Eesti muusikavideotes üha enam juuri.

Katre Korjus, kelle magistritöö kannab nime «Pornostumine Eesti muusikavideodes 3 populaarse muusikavideo näitel», kirjeldas sissejuhatuses, et töö eesmärk on kirjeldada praegu populaarsete ja hinnatud Eesti artistide muusikavideotes pornograafiliste võtete esitamist ning analüüsida seeläbi antud formaadi pornostumist.  

Uurija sõnul peab Interneti levikuga saavutatud suures kättesaadavas infotulvas kuidagi tähelepanu püüdma, sama kehtib ka muusikamaastikul.

Suurema auditooriumini jõudmine on oluline osa muusikatööstuse strateegiast, mistõttu luuakse videotele visuaalne pilt kasutades inimesi tõmbavaid ja kütkestavaid elemente. Sageli on need elemendid seotud seksuaalse ihaluse ja loomupärase püüdlusega täiuslikkuse poole.

Videote vaba levitamise platvormi Youtube’i kasutamine hõlmab suure osa sotsiaalse meedia kasutusest, mis muudab taoliste kujutuste leviku laialdaseks. Üsna sageli kohtab videopildis väljakutsuvas riietuses või provokatiivselt liikuvaid karaktereid, kellele vaikimisi omistatakse teatud rolle ja käitumisviise.

Samuti loob kujutatud tegevuse koht ja kaameratöö omaette nüansid, mida kokkuvõttes võiks nimetada elementideks. Veel enam kui taolised elemendid on justkui ülevõetud pornograafiast – pornostumise elementideks.

Pornostumine on pornograafiliste võtete, süžeede, rollide vms üle kandmine teistesse meedia vormidesse. Pornostumist vaadeldakse vastavalt pornostumise elementidele, mida antud töös käsitletakse soorollide jaotuse, objektistamise, suunatud pilgu ja teiste otseselt pornograafiast toodud võtete kaudu. 

Katre Korjus kasutas analüüsimiseks muusikavideosid: Tommy Cash «Surf», 5miinust «erootikapood» ja Liis Lemsalu «Sinuga koos».

TOMMY CASH «SURF»

5MIINUST «EROOTIKAPOOD»

LIIS LEMSALU «SINUGA KOOS»

Pornostumist esines kõikides lauludes

Muusikavideote analüüsimusel kirjeldas uurija kõiki videosid detailselt, tuues välja iga kaadri kirjelduse ja selle seksuaalse alatooni. Analüüsi käigus ilmnes kõigil kolmel videol pornostumise tunnuseid.

Osal juhtudel olid need pornograafilise sisu edasiandmine otsesemas või kaudsemas vormis, kuid mõnel juhul omistus kujutatule pornostunud tähendus tulenevalt valitud tihedal kirjeldusel põhinev meetod, mis lisaks elementidele eraldi vaatles ka neid täiendavat konteksti või koosmõju. 

Autori sõnul ei püüa Tommy Cash ja 5miinust pornostumist või seksuaalseid elemente varjata. Vastupidi. Mõlemas loos on need selgelt näha ja tähelepanu keskpunktis. 

Samamoodi on see olemas ka Liis Lemsalu muusikavideos, kuid natuke peenemalt.

Liis Lemsalu on oma stiililt pigem kõlbeline ja püüaks justkui kõiksugu objektistamise ning muud pornostumise võimalused välistada. Siiski on ka see video vastupidiselt püüdlustele pornostunud.

Kui jätta kõrvale kaamerapoolne vahel isegi ärakasutav pilk, ei jäta artisti kõhuli lebamine, selili viskumine voodil ja rindade rõhutamine, oma õla teadlik paljastamine ning enese puudutamine emmates, siiski kahtlust, et teatav flirt on ka artisti poolt taotluslik. Lisaks stseen pulgajäätise söömisest, mis imiteerib heteronormatiivse pilgu all suuseksi. 

Uurija Katre Korjus leidis muusikavideotest ka homoseksuaalseid viiteid.

5miinuse muusikavideos on kujutatud kahte naist omavahel amelemas. Nad puudutavad teineteist, on vaheldumisi üksteise peal ning suudlevad kirglikult. Arvestades naiste riietust mõjub tegevus erutavana, muutudes loo lõpupoole aina intensiivsemaks.

Kuna võtted suudlevatest naistest vahelduvad võtetega diivanil istuvatest bändiliikmetest ja tantsivate naiste keskel istuvast mehest, paistab naiste hullamine heteroseksuaalse suhte eelmängu ühe normaalse osana.

Ka videos «Surf» esineb homoseksuaalseid kujutusi. Kahe noormehe kõrvuti istumine ja süle kohal käe viibutamine mõjub kui kahe homoseksuaalse noormehe üheaegne masturbeerimine, kuigi tegu on vaid mänguga kivi-paber-käärid. Samas paistab kahe naise üheaegne eneserahuldamine naiste riietusruumis mõelduna pigem vaatajale kui neile kahele. Otseselt on homoseksuaalsus toodud tähelepanu alla vikerkaare kujutamisega, seda enam, et tõusev vikerkaar on erekteerunud peenise motiiv, millele pakuvad suuseksi kaks hoolitsetud noormeest. 

Perverssusena tuleb videos «Erootikapood» esile erinevate vedelike rõhutamine, mis sama hästi võiksid olla ka kehavedelikud. Niristatakse tainast, näidates selle kleepuvust, pritsitakse laiali alkohoolseid jooke, kallatakse pudelist või purgist demonstratiivselt vedelikku endale suhu, olgugi et joojateks on tegelikult mehed. 

Tommy Cashi videos on tegevuse keskkond viidud perverssuseni. Pioneerivormis noored neiud, kes ei saanud olla vanemad kui 15-aastased, erutavad vaatajat nii oma nooruse kui ka vormiriietuse poolest. [...] Fetiši osas saab välja tuua nii käte kui ka jalgade erutatavuse. Käed, mis kasutavad ära linnaruumi erinevaid õõnsusi ja erikujulisi moodustusi, või jalad, mis naiste riietusruumis korraliku kogumi moodustavad.

Videotes domineerib naiste objektiseerimine

Uurija avastas, et kõigis kolmes videos on pornostumise elemendid, eksisteerib heteroseksuaalne normatiiv, keskendudes suuremalt jaolt just mehe ja naise vahelisele suhtele ning nende omavahelisele suhestumisele. 

Pornostumist leidus kõikides lugudes.
Pornostumist leidus kõikides lugudes. Foto: Ethan Miller / AFP

Samuti kajastati kohati homoseksuaalsust. Rohkem leidis kajastust naiste omavaheline suhtlus, kuid vähemal määral ka meestevaheline suhe. Sellele vaatamata olid need võtted allutatud heteroseksuaalse mehe pilgule, teenides meheliku rahulduse eesmärki või etendades meestevahelist homoseksuaalset kirge läbi talutava sümboolika.

Taoline olemuslik erinevus naiste omavahelise ja meeste omavahelise seksuaalsuse vahel tunnistab, et jätkuvalt on naiste suhtlus kergemalt vastuvõetav ning tunnustatud erutuse esile kutsumiseks, samas kui meeste suhtluse otsene kujutamine on endiselt tabu ning nõuab vaataja enda osalust sümbolite lahtimõtestamisel. 

Analüüsi tulemused kinnitavad objektistamise teooriat. Naisi on sagedamini kujutatud kui objekte, rõhutades nende kehaosi eraldi ning näidates neid ühekülgsetena. Ka naisartisti puhul, esinedes videos üksinda, ei omista ta kontrolli enese presenteerimise üle, vaid käitub flirtivalt kaamera ees, mis temast oma tahtmise järgi kuvandi loob. 

Tallinna Ülikooli tudeng uuris pornostumist Eesti muusikavideotes.
Tallinna Ülikooli tudeng uuris pornostumist Eesti muusikavideotes. Foto: Damairs Carter/MPI/Capital PictuDamairs Carter/MPI/Capital Pictures / DAM/MPI/Capital Pictures

Autor Katre Korjus sõnas, et pornostumise uurimise mõte tuli koolist. «Magistriõpingute käigus käsitlesime pornostumist üldiselt nii muusikavideotes kui ka välismeedias aine «Meedia, populaarkultuur ja sugu» raames,» ütles Korjus.

Uurija sõnas, et pärast seda hakkas ta pornostumist enda ümber rohkem märkama. Lisaks sellele soovis ta lõputöös vaadelda pigem videoid kui tekste, mistõttu kuulusid tema valimisse muusikavideod. 

Autor ei soovi anda muusikavideotes kasutatud elementidele hinnanguid, sest kindlasti erineb teatud elementide tõlgendamine vastavalt vaatajale. «Minu sooviks oli antud teemale juhtida tähelepanu ning mitte võtta seda kui paratamatust. Taolisi elemente võib kohata ka teistes meediaformaatides, olgugi et minu töö keskendus vaid muusikavideole,» tõi Katre välja.

Uurijat üllatas kõige enam see, et erinevate elementide koosmõjul saab omistada teatavat pornostumist, isegi kui üksikelement seda eraldi ei oma. «Esmalt süütuna näiv võte või pilt võib teatavas keskkonnas, vaatenurga vms koosmõjus siiski pornostunult mõjuda. Selline tendents ilmnes eriti Tommy Cashi ja Liis Lemsalu muusikavideos,» ütles autor.

Facebook Twitter
Comments 4

Märksõnad

Tagasi üles