Eurolaulu Raadio

LGBTQ+ ühing: lapse sundimine tema sünnil määratud soole võib viia depressiooni

Lapse sundimine tema sünnil määratud soole võivad viia depressiooni. Pilt on illustratiivne.

FOTO: MPI04/Capital Pictures / MPI04/Capital Pictures

LGBTQ+ Ühing Eestis kirjutas oma kodulehel artikli selle kohta, miks ja millal pöördub laps nende ühingu psühholoogi juurde. Katsed last kohandada vastavalt tema sünnil määratud soole võivad viia depressiooni või lausa püsivate psühholoogiliste kahjustusteni.

LGBTQ+ Ühing Eestis tõi välja, et noored pöörduvad abi saamiseks nende poole, kuna kardavad vanematelt, sõpradelt ja koolikaaslastelt hukkamõistu ja vaenulikku suhtumist. 

«Vaimselt raskes olukorras on niigi kurnav olla, marginaliseeritud vähemusse kuulumine ja ümbritsevate inimeste reaktsioonide kartmine teeb selle aga veelgi keerulisemaks,» kirjutatakse LGBTQ+ kodulehel.

Kasvav soov on rääkida trans teemadel. Ühing kirjeldas, et kuigi nad ei suuda abivajajaid kokku viia õppinud professionaalidega, siis on nende võimuses viia inimene kokku teise omasugusega, kelle isiklik kogemus ja «oma lugu» on piisav, et inimest edasi aidata. 

Portaalis on viidatud ka uuringule, mis näitab, et trans lapse kasvatamine ja kohtlemine vastavalt tema sooidentiteedile panustab terve ja õnneliku inimese kujunemisse. Katsed last kohandada vastavalt tema sünnil määratud soole võivad viia depressiooni või lausa püsivate psühholoogiliste kahjustusteni. Osa lapse kasvatamisest on ka soost ja kehast rääkimine, et laps õpiks ennast tundma, mõistma ja aktsepteerima.

Lapsed on oma loomu poolest haavatav ühiskonnagrupp. LGBT+ lapsed on seda veelgi enam, sest nemad peavad kandma ka vaenu ja vääritimõistmise koormat. Need lapsed vajavad adekvaatset tuge. Seetõttu ei ole mõtet toe pakkumist Eesti LGBT Ühingule ette heita, sest ühing on olemas ainult sel põhjusel, et LGBT+ kogukond seda vajab.