Iluvead võivad maksta töökoha

Iluvead võivad maksta töökoha

FOTO: SCANPIX

Tööintervjuul võivad hakata tähtsat rolli mängima näos olevad iluvead nagu sünnimärgid ja armid.

Väljaande everydayhealth.com avaldatus seisab, et liigselt silma torkavad sünnimärgid, armid ja muud jäljed võivad raskendada töökoha saamist.

Kahe USA ülikooli tehtud uuring näitas, et selle põhjuseks võib olla see, et intervjueerija pöörab suure osa oma tähelepanust ebatavalistele joontele ning osa intervjueeritava jutust võib tähelepanemata jääda.

«Tööintervjuudel on tähtis, mida intervjueeritav enda kohta räägib. Meie uuring näitas, et intervjueerijad mäletavad eriliste iluvigadega inimeste kohta vähem ning see kahandas nende võimalikkust saada potentsiaalseks töökoha kandidaadiks,» selgitas Rice`i ülikooli psühholoog Mikki Hebl.

Uuringus osales kokku umbes 170 üliõpilast. Katse ajal skaneeriti nende silmade aktiivsust. Mida enam intervjueeritav lasi end talle ilmunud näopildist häirida, seda vähem jäi neile antud informatsioonist meelde ning seda viletsam oli kandidaat nende silmis.

Teises katses osales 38 firmajuhti, kes tegid tööintervjuu selliste kandidaatidega, kellel oli näos suur sünnimärk. Kõikidel juhtidel oli varasem tööintervjuude läbiviimise kogemus, kuid sellegi poolest lasid nad end sünnimärgist häirida.

«Leidsime, et see, millised on näol olevad vead, võivad mõjutada tööintervjuu edukust. Varem on tehtud uuringuid, miks teatud inimesi nende töökohtades diskrimineeritakse. Nüüdne uuring näitas, et põhjus võib peituda näos olevates iluvigades,» tõdes Hebl.

Uurijad loodavad, et nende avastus aitab kahandada töökohtades aset leidvat diskrimineerimist.

Tagasi üles