Eesti Muusikaauhinnad 2020

Eesti Rahvusringhäälingu uue Telemaja arhitektuurivõistlus on avatud

Eesti Rahvusringhäälingu lipp 2007.

FOTO: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

ERR koostöös Riigi Kinnisvara ASi, Eesti Arhitektide Liidu ning Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga kuulutas välja arhitektuurivõistluse, et leida sobivaim arhitektuurne lahendus ERRi uue telemaja rajamiseks Tallinnas Uudistemaja ja Raadiomaja vahelisele alale.

Uus telemaja peab olema arhitektuurselt kõrgetasemeline ja sobima linnaehituslikult nimetatud asukohta. Lahendus peaks olema realistlik ning optimaalsete kuludega rajatav, arvestama muinsuskaitse eritingimustega, olema mugav ja kaasaegne, energiasäästlik ning madalate ekspluatatsioonikuludega. Uude telemajja on kavandatud ca 420 töökohta ning koos parklaga on hoone kavandatav netopind ca 15 745 m².  Uue telemaja rajamisega soovib ERR koondada kogu ringhäälingutegevuse ühte kohta, moodustades olemasolevate raadio- ja uudistemajaga ühtse terviku. 

Märtsis kiitis Vabariigi Valitsus heaks "Riigi eelarvestrateegia 2019-2022", milles on märgitud 2019-2022 aastate eesmärkide elluviimiseks Kultuuriministeeriumi valitsemisala oluliste tegevuste hulgas Eesti Rahvusringhäälingu telemaja kavandamine ja projekteerimine.

Arhitektuurivõistluse peakorraldaja on Riigi Kinnisvara AS. Võistlusülesanne on kooskõlastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Eesti Arhitektide Liiduga.

Täna asuvad võistlusalal renoveeritud ERRi Uudistemaja ning Raadiomaja, milles peale renoveerimist tegutsevad alates 2014. aastast ERRi kõik raadiojaamad. Uudiste- ja Raadiomaja ühendab kahekorruseline galeriiosa ning kahe hoone vaheline ala on kasutusel parklana.

Uus telemaja on funktsionaalselt ja ruumilahenduselt keeruka struktuuriga, sisaldades endas palju erinevaid ruume – alates kinnistest, erinõuetele vastava akustikaga telestuudiotest koos sinna juurde käivate režii- ja monteerimisboksidest kuni inimeste liikumiseks vajalike ruumideni.

Ideekonkursi osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 27.02.2019. Ideekonkursi võitjad kuulutatakse välja märtsis. Ideekonkursi preemiafond on kokku 52 000 eurot.

Tagasi üles