Veebiärimeestel läks kogemata õnneks müüa Eestis keelatud kanepiekstrakti

CBD Avaleht. VTA eksituse tõttu müüdi Eestis illegaalset kanepiekstrakti

FOTO: Kuvatõmmis

Veterinaar- ja toiduametil jäi kahe silma vahele kanepiekstrakt, mis ühe veebipoe kaudu Eesti turule jõudis.  Keelatud kraamist kuuldes käskis amet toote müümise lõpetada.

Veebipood Kanep CBD teatab oma lehel, et müüvad Eestis 100 protsenti legaalset CBD (kannabidiooli) kanepit. VTA aga teatas, et CBD turustamiseks on vaja uuendtoidu luba, Euroopa Komisjon pole seda andnud.

VTA toiduosakonna peaspetsialist Airika Salumets ütles: «Toiduna võib turustada kanepiõlisid, mis sisaldavad CBDd looduslikult, mitte kanepiekstraktina.»

CBDKANEP OÜ teavitas enne müüki veterinaar- ja toiduametit nelja toidulisandi turule viimisest.

Kuigi ettevõte ei saanud toidulisandeid registrisse kandes VTA heakskiitu toodete müümisel, siis oli see piisav, et ettevõte saaks neid tooteid müüa. See on ka VTA enda leheküljel kirjas: teavitamine annab õiguse toidulisandeid Eestis turustada.

VTA lisas, et toidulisandi ohutuse, nõuetekohasuse ja kvaliteedi eest vastutab toidulisandi tootja või turustaja. See tähendas, et VTA oli teadlik, et veebipood müüb CBD-tooteid, kuid ei keelanud nende müüki enne, kui ajakirjanik nendega ühendust võttis.

«Kuna tooted sisaldavad kannabidiooli ekstrakte, siis eemaldati need teavitatud toodete andmebaasist ja informeeriti sellest ka ettevõtet,» ütles Salumets.

VTA täpsustas, et CBD Kanep OÜ esitas teatised VTA kliendiportaali kaudu, kust tooted lähevad automaatselt registrisse. Kui toodetega tekib probleem, siis eemaldatakse need pärast teavitamist. See tähendab, et VTA toodete register võimaldas ettevõttel ajutiselt müüa illegaalset kanepiekstrakti.

Ravimeid müüvad vaid apteegid

Veebipood omistas kodulehel CBD-toodetele ka ravivad omadused, mida nad ei oleks tohtinud teha.

«Toidulisandid ei ole mõeldud haiguste ennetamiseks, raviks ja leevendamiseks. Seega on toidule (sh toidulisanditele) keelatud neid omadusi omistada,» selgitas Salumets.

Ravimiameti inspektsiooniosakonna juhataja Elsa Leiten selgitas, et selleks, et mõni ettevõte tohiks Eestis üldse oma tooteid ravimina reklaamida, peab ravimile olema väljastatud müügiluba. Müügiloa saamiseks peab ravimitootja või müügiloa taotleja esitama ravimiametile tõendid selle kohta, et ravim on kvaliteetne, toimib ja on piisavalt ohutu.

Ravimi müügiloa saamine annab seetõttu ka usaldusväärse kinnituse, et tegu on ravimiga ehk aine või ainete kombinatsiooniga, mis avaldab organismile toimet, seda ravib, ennetab või leevendab selle sümptomeid.

Erandjuhtudel võib kasutada ka müügiloata ravimeid, kuid seda tingimusel, et ravimiamet on nende kasutamise heaks kiitnud. Reklaamida neid aga ei tohi.

Kui aga arvestada, et Kanep CBD eemaldas oma lehelt tooted, mis sisaldavad kanepiekstrakte ja eemaldas kirjed, mis omistasid toodetele ravivaid omadusi, siis võib eeldada, et ravimiamet ei olnud selle ettevõtte tegevusest teadlik ja firmal puudus luba toodetele ravivaid omadusi omastada.

CBDKANEP OÜ toiduametit informeerinud toidulisandite müümisest, mis tähendab, et kuigi nad omistasid oma toodetele ravivaid omadusi, siis ei olnud nende põhitegevusala ravimite müük. Ravimiamet selgitas, et kui tegemist ei ole ravimiga, ei ole lubatud tootele omistada haiguste ravile viitavaid omadusi, kuna need väited ei ole tõendatud. Selline kauplemisvõte on potentsiaalselt ohtlik, kuivõrd tarbija võib põhjendamatult lootma jääda toote ravivatele ja leevendavatele omadustele ning lükata seetõttu edasi arsti poole pöördumist või katkestada juba arsti määratud ravi.

Internetikeskkonnas pole lubatud ravimeid müüa kellelgi teisel peale apteegi, mille tegevusloal on kõrvaltingimus ravimite kaugmüügiks. Selliseid internetiapteeke on Eestis praegu vaid üks – Apotheka.

Veebipood tõlgendab seaduseid teisiti

Veebipoe omanikud raiuvad aga endiselt, et nemad ei teinud midagi valesti, sest toidulisandina on kanepiõli müügis paljudes euroliidu riikides ja seda täiesti legaalselt.

Omanikud lisasid vastuses oma toodete ravivate omaduste kohta väljavõtte ravimiameti kodulehelt, kus on öeldud, et CBDd sisaldavad tooted võivad klassifitseeruda ravimiteks, kui kogus on õige. Tooted, mis sisaldavad CBDd ja on ette nähtud kasutamiseks ravieesmärgil, määratletakse ravimiteks. Praegu loetakse ravimiteks suukaudsed preparaadid, mis sisaldavad 200 mg või enam CBDd päevases annuses, kuna viidatud päevadoosist alates omab CBD teadusuuringute põhjal ravitoimet.

Veebipood Kanep CBD puhul ei olnud probleem CBD kasutamises, sest VTA ütles, et turustada võib kanepiõlisid, mis sisaldavad CBDd looduslikult, mitte kanepiekstraktina. Ja just kanepiekstraktina CBD-veebipood ka neid tooteid kasutas.