Jehoova tunnistajate suhtes on tavalisel inimesel hulgaliselt eelarvamusi. Nad ei tähista jõule ega sünnipäeva, täielik tabu on vereülekanne ning nende kuulutustöö tänavatel ja uste taga tekitab sageli võõristust. Roald Johannson jätab aga kõik eelarvamused sinnapaika ja saab Eesti Jehoova tunnistajatega silmast silma tuttavaks.