Nike

Intelligentsuse ja narkootikumide tarbimise vahel on seos?

Intelligentsuse ja narkootikumide tarbimise vahel on seos?

FOTO: SCANPIX

Suurbritannia uurijad leidsid, et seose laste intelligentsuse ja hilisema narkootikumide tarbimise vahel.

Uuringus mõõdeti laste intelligentsust, kui nad olid viie- ja kümneaastased, kirjutab The Independent.

Samadelt inimestelt küsiti siis, kui nad olid 16- ja 30-aastased, kas nad on tarbinud või tarbivad narkootikume.

Uuring näitas, et kõrge intelligentsiga lapsed hakkavad teistest sagedamini narkootikume tarbima.

Lapseeas kõrge intelligentsiga isikud hakkasid kas teismelisena või vanemana tarbima eelkõige kanepit ja kokaiini.

Uuringus paljastus, et kolmandik ehk 35,4 protsenti 30-aastastest meestest oli kanepit tarbinud uuringule eelnenud aasta jooksul. 30-aastaste naiste seas oli kanepitarbijaid 15,9 protsenti.

Kokaiini tarbis 30-aastastest meestest 8,6 protsenti ning naistest 3,6 protsenti.

Intelligentsuselt esimese kolmandiku hulka paigutunud poistel on 50 protsendi võrra suurem risk narkootikume tarbima hakata kui intelligentsuselt viimasesse kolmandikku paigutunud poistel.

Tüdrukute puhul on see riskiprotsent veelgi suurem.

Uurijate sõnul ei tea nad selle fenomeni põhjust. Ühe selgitusena pakuti välja, et intelligentsed noored saavad kõigest kiiresti aru ning nad hakkavad narkootikume tarbima igavusest. Või siis ka eakaaslaste kiusamise tõttu.