Väikese Oliveri juhtum on lõpetatud: inspektsioon leidis, et poiss pole ametlikult tööl, kuid...

Oliver Kõvask Tõrva laulukarussell.

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Suvetuurile õhtujuhiks palgatud 6-aastase Oliver Kõvaski juhtumit uurinud tööinspektsioon seaduserikkumist ei tuvastanud, kuid tegi siiski õiguskantslerile ettepaneku koolieelikute töötamise teema eraldi luubi alla võtta.

Järgnevalt avaldab Elu24 tööinspektsioonilt saadud vastuse muutmata kujul: 

«Lõpetasime väikese Oliveri õhtujuhtimise asjus järelevalvemenetluse. Sellekohase info saatsime nii kontserdi korraldajale kui lapsevanemale.

Menetlusega alustasime Lastekaitse Liidult laekunud vihje peale, et väikest Oliveri plaanitakse rakendada õhtujuhina kontsertidel. Võtsime esmalt ühendust Oliveri koduvalla lastekaitsespetsialistiga. Vallavalitsuse esindaja kohtus nii lapse kui lapsevanemaga ning kinnitas, et lapse esinemine on hooldusõigusliku lapsevanema eetiline pereringis kaalutletud otsus. Tulenevalt lastekaitse seadusest lasub esmane vastutus lapse heaolu ja õiguste tagamise eest hooldusõiguslikul lapsevanemal ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutused ja nende ametiisikud ning avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud peavad vastavalt oma pädevusele toetama lapsevanemat või last kasvatavat isikut lapse õiguste ja heaolu tagamisel. Vestluses emaga on lastekaitsespetsialisti poolt selgitatud vanemale olukorraga seonduvaid eetilisi aspekte. Lapse huvisid on kaalutud kogumis, sealhulgas selgitatud nii lühi- kui ka pikaajalist mõju lapse huvidele.

Tööinspektsiooni roll on selliste juhtumite puhul kontrollida, kas lapse tegevust saab vaadelda töötamisena töölepingu seaduse mõistes, kas ilmnevad töösuhtele omased tunnused. Kõiki lastega seotud juhtumeid vaadeldakse kaasusepõhiselt ning seega juhul, kui tööinspektor tuvastabki, et alla 7aastane laps teeb töölepingu alusel tööd, siis kehtiva töölepingu seaduse kohaselt tuleb väikese lapse töötamine otsusega keelata. Antud juhul tööinspektor töösuhtele omaseid tunnuseid lapsele kavandatud esinemise osas ei tuvastanud.

Kontserdi korraldaja on sõlminud lapse emaga käsunduslepingu. Lapsevanema kohustus on jälgida, et lepingu tingimusi täidetaks. Samuti on lapsevanema ülesanne tagada igakülgselt lapse ohutus ja jälgida, kas laps tunneb end hästi ning ebasobivate asjaolude ilmnemisel sekkuda ja olukord lahendada.

Pöördusime ka õiguskantsleri kui laste ombudsmani poole küsimusega alla 7aastaste laste õiguste tagamise osas. Hetkel lubab seadus sõlmida töölepingut mitte noorema kui 7aastase lapsega. Samas on teada, et ka nooremaid lapsi kaasatakse tööle näiteks modellina. Ootame vastust küsimusele, kas siin on ala, mis vajaks täpsemat reguleerimist.»

Telesaatest «Väikesed hiiglased» tuntuks saanud väike Oliver palgati suvetuuri õhtujuhiks. Koolieeliku taoline kasutamine suveüritusel pani lastekaitsjaid kulme kergitama ning sundis tööinspektsiooni asja uurima. Juhtumi osas algatati ka menetlus. 

Väikest Oliveri võib näha juulis neljapäevasel suvetuuril «Eesti pidu omas mullis» – reklaamplakatitel nimetatakse väikest poissi peo peremeheks.

Ürituse korraldaja Peeter Kaljuste ütles Elu24-le, et «Eesti pidu omas mullis» on justkui tantsupidu erinevatele inimestele. Kaljuste juhtis ka ise tähelepanu sellele, et inimesed on juba ürituse kohta pahameelt väljendanud ning väitnud, et last kasutatakse ürituse tarbeks ära. «Keegi ei ole kedagi ära kasutanud. Telesaade kasutas ju last ära ja lapsed mängivad ju filmides... Kas see ei ole siis ärakasutamine? Poiss ei tee midagi vastu tahtmist, ta ise tahtis seda asja ja oli väga huvitatud.» 

Oliveri ema Reet Kõvask jäi napisõnaliseks. «Ei oska kommenteerida,» sõnas Kõvask, kes ei soovinud vastata täpsustavatele küsimustele ürituse kohta ega ka sellele, kas Oliver õhtujuhiks olemise eest ka raha saab.

«Lapsed töövõtjatena on võrreldes täiskasvanutega oluliselt haavatavamas olukorras. Sageli on probleem see, et ei lapsed ega nende vanemad mõista konkreetse tegevusega kaasnevaid riske ja mõjusid, mis ka kaugemas tulevikus avalduda võivaid,»  kommenteeris juhtumit lastekaitse liidu kommunikatsioonijuht Grete Landson.

«Lapsevanematele paneme südamele, et valiksite väga hoolega, millist tööd oma lapsel teha lubate. Iga laps on erinev, ent siiski tuleb arvestada, et isegi kui laps tundub asjalik ja arukas, on tal vanusest tulenevalt oluliselt vähem elukogemust ning teadmisi,» kommenteeris tööinspektsiooni meedianõunik Abel.