Kampaaniatingimused 

1. Üldsätted 

1.1. Elu24 (AS Eesti Meedia; Maakri 23a; 10145 Tallinn; e-post: turundus@postimees.ee; telefon: +372 666 2181) (edaspidi: Korraldaja) viib ajavahemikul 21.05.2018 kuni 21.06.2018 (edaspidi: Periood) läbi kampaania «Elu24 valib – mister Toompea» (edaspidi: Kampaania). Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga.

1.2. Kampaania korra on Kampaania Korraldaja kehtestanud järgmistes tingimustes. 

2. Kampaanias osalemine 

2.1. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariiki kodanikud, välja arvatud AS Eesti Meedia töötajad.

2.2. Kampaanias osalemiseks peab osaleja perioodil 21.05 – 21.06.2018 hääletama ühe misterikandidaadi poolt ning vajutama nuppu “SAADA”.

2.3. Ankeedi täitmisega ja nupul “SAADA” vajutamisega kinnitab osaleja, et tegemist on tema enda andmetega ja ta on lugenud kampaania tingimusi.

3. Auhind ja loosimise tingimused 

3.1. Korraldaja loosib kampaania jooksul (punktis 1.1 toodud perioodil)

3.1.1. Ühe 100-eurose reisi kinkekaardi.

3.2 Punktis 3.1.1. loetletud auhind loositakse välja 22. juunil 2018.

3.2. Korraldaja võtab võitjatega personaalselt ühendust ankeeti lisatud kontaktandmete kaudu punktis 3.2 toodud kuupäevadel ja lepitakse kokku võidu kättesaamine.

3.3. Juhul, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga punktis 2.2. toodud kontaktidel ühendust saada loosimise päeval hiljemalt kella 17.00, siis on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata.

3.4. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4. Muud tingimused 

4.1. Korraldaja ei vastuta Kampaanias osalemise või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui Kampaanias osaleja on eiranud Kampaania tingimusi või esitanud Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst.

4.2. Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

4.3. Kampaanias osalemisega annab Osaleja Korraldajale nõusoleku säilitada ja töödelda oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel selleks, et selgitada välja võitja ning muudel Korraldaja turunduslikel eesmärkidel (sh kommertspakkumiste saamiseks). 

4.4. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja andmata, teatades sellest kohe Kampaanias osalenuid ankeeti sisestatud kontaktandmete kaudu.

4.5. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.  

4.6. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „Elu24” hiljemalt 30.06.2018 käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. AS Eesti Meedia lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.