Enn Eesmaa keelevääratus pani poliitikud kihistama

Enn Eesmaa.

FOTO: Meelis Meilbaum

Enn Eesmaa tegi Riigikogu kohaoleku kontrolli ajal vaimuka keelevääratuse, millega andis mõista, et saalis erapooletuid ei ole. 

«Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kolm arupärimist ja kinnitan, et täna teie valitav Riigikogu juhatus käitub nende arupärimistega vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Austatud kolleegid, palun teeme kohaloleku kontrolli,» alustas mees tavapärast protsessi. 

Ent seejärel tegi poliitik keelevääratuse: «Kohaloleku kontroll! Istungist võtab osa 92 rahvasaadikut, puudub 9, erapooletuid ei ole.» Eesmaa keelevääratuse tõttu jäi mulje, justkui kohalolijate seas erapooletuid ei ole. Seda enam, et tegu oli vaid kohaloleku kontrolliga ja mitte hääletusega. 

Tagasi üles