Eurolaulu Raadio

Šveitsi võimud: keevasse vette tohib panna vaid uimastatud merivähke

Merivähid

FOTO: Caro / Rupert Oberhaeuser/Caro / Rupert Oberhaeuser/Scanpix

Šveitsi võimud langetasid otsuse, et edaspidi ei tohi professionaalsed kokad ega kodukokad panna elusaid merivähke ehk homaare keevasse vette, vaid nad tuleb enne vette panemist uimastada.

Selline otsus langetati kuna teadlaste sõnul on nii merivähkidel kui teistel homaarlastel üsna arenenud närvisüsteem, mille tõttu nad tunnevad valu, teatab The Guardian. 

Merivähid

FOTO: Caro / Rupert Oberhaeuser/Caro / Rupert Oberhaeuser/Scanpix

Loomakaitsjad võitlesid aastaid, et merivähke ei pandaks keevasse vette, kuna nii nagu inimesed, tunnevad ka need loomad valu.

Šveitsis muudeti loomakaitseseadust ja üks muudatus puudutab merivähke. 1. märtsist kehtiva hakkava seaduse kohaselt «ei tohi elavat merivähki panna keevasse vette. Vähk tuleb enne vette panemist uimastada või uimaseks lüüa. Restoranid peavad loobuma merivähkide keeva vette panemisest, kuna tegemist on piinamisega». 

Merivähid

FOTO: Caro / Rupert Oberhaeuser/Caro / Rupert Oberhaeuser/Scanpix

Šveitsi ringhäälingu RTSi teatel tohib merivähke uimastada kas elektriga või siis löögiga pähe. Lisati, et uuringute kohaselt on merivähil arenenud närvisüsteem, mis lubab oletada, et need homaarlased võivad tunda keevasse vette panemisel ja keetmisel valu.

Lisaks ei tohi Šveitsis alates märtsist transportida vähilaadseid jääs või jäises vees, vaid transportimisel tuleb tagada neile selline keskkond, mis meenutab looduskeskkonda, kus nad elavad.

Veel keelati Šveitsi aladel koerakasvatusfarmid ja  kehalisi vigastusi tekitada võivad abivahendid, millega sai haukuvaid koeri karistada.

Samuti tuleb vastavalt uutele seadustele  tagada loomanäitustel ja loomaaedades loomade heaolu ja julgeolek.

Merivähk ehk homaar (Homarus) on perekond homaarlaste sugukonnas, kuhu kuuluvad euroopa ja ameerika homaar. Homaarid on kalanduses tähtsad püügiobjektid.

Homaarid on kümnejalalised ja meenutavad väliselt jõevähki, sõrad on ebasümmeetrilised.