Kampaaniatingimused

Lemmikbändi hääletamise kampaania reeglid.

1. Üldsätted 

1.1. Elu24 (AS Eesti Meedia; Maakri 23a; 10145 Tallinn, e-post: turundus@postimees.ee; telefon: +372 666 2181) ja Noortebänd (MTÜ Noortebänd; Pikk 26; 10133 Tallinn; truman@noorteband.ee; telefon: +372 5691 5857) (edaspidi: Korraldaja)  korraldavad ajavahemikul 5.10.2017 kuni 13.10.2017 (edaspidi: Periood) kampaania “Anna hääl oma lemmikbändi või artisti poolt ning võida VIP pakett kahele Noortebänd 2017 finaalkontserdile” (edaspidi: Kampaania). Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga. 

1.3. Kampaania korra on Kampaania Korraldaja kehtestanud käesolevates tingimustes. 

2. Kampaanias osalemine 

2.1. Kampaanias saavad osaleda kõik isikud, kes annavad kampaania perioodil hääle oma lemmikule ja jätavad oma kontaktandmed aadressil http://elu24.ee/noorteband .

2.2. Ühest veebibrauserist tohib hääletada vaid ühe korra.

3. Auhind ja auhinna tingimused 

3.1. Korraldaja loosib kõigi Kampaanias osalejate vahel välja kolm võitjat, kes saavad Korraldaja poolt VIP-paketid kahele Tallinnas, Kultuurikatlas toimuvale Noortebänd 2017 finaalkontserdile 11.11.2017. Pakett sisaldab eelisjärjekorras sissepääsu üritusele ja lauda koos tervitusjoogi ja suupistetega.

3.2. Kõigi võitjatega võetakse personaalselt e-posti teel ühendust ajavahemikus 13.10.-18.10.2017 ning lepitakse kokku auhinna üleandmine.

3.3. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas. 

3.4. Juhul, kui Korraldajal ei õnnestu võitjatega ühendust saada hiljemalt 18.10.2017, kella 18.00-ks, on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata. 

4. Muud tingimused 

4.1. Kampaanias osalejate poolt käesolevate tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osalemise või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest. 

4.2. Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Korraldaja poolt Kampaania kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda Kampaanias ning nõustumist Kampaania reeglitega. 

4.3. Kampaanias osalemisega annab Osaleja Korraldajale ja AS-le Eesti Meedia nõusoleku töödelda oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel võitja väljaselgitamiseks, võitja nime avaldamiseks ja selle edastamiseks võidu kättesaamiseks ning muudel Korraldaja turunduslikel eesmärkidel (sh kommertspakkumiste saamiseks).

4.4. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele Postimees.ee lehel. 

4.5. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 

4.6. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult märgusõnaga „Noortebänd 2017 rahvahääletus“ hiljemalt 12.10.2017 käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Korraldaja lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pretensiooni laekumisest. 

Tagasi üles