Tallinn Fashion Week 2017 publiku lemmiku hääletuse kampaania reeglid

Kampaaniareeglid 

1. Üldsätted 

1.1. AS Eesti Meedia (edaspidi: korraldaja) korraldab Tallinn Fashion Week 2017 raames kampaania (edaspidi: kampaania), mis algab 28.09.2017 ja kestab kuni 11.10.2017 kell 12.00. Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga.

1.2. Kampaania korra on kampaania korraldaja kehtestanud käesolevates tingimustes. 

2. Kampaanias osalemine 

2.1. Kampaanias saavad osaleda kõik isikud, kes külastavad punktis 1.1 toodud perioodil Tallinn Fashion Weeki teemalehte veebiaadressil www.elu24.ee ja annavad hääle oma lemmikdisainerile ning lisavad ankeeti oma kontaktandmed (ees- ja perenimi ning e-posti aadress).

2.2. Kampaanias osaleja võib anda hääle mitmele disainerile, sealjuures ühele disainerile ühel korral.

3. Auhind ja auhinna tingimused 

3.1. Korraldaja loosib kõigi kampaanias osalejate vahel välja 3 parfüümi, igale võitjale üks parfüüm. Auhinnad on Ferragamo meestelõhn Uomo Casual (100 ml); Elizabeth Ardeni naistelõhn White Tea (50 ml) ja Juicy Couture’i naistelõhn Viva La Juicy Sucré (50 ml).

3.2. Kõigi võitjatega võetakse personaalselt ühendust ankeeti sisestatud e-posti aadressi teel hiljemalt 12.10.2017.a kell 17.00.

3.3 Auhinna saab kätte alates 13.10.2017 Eesti Meedia kontorist aadressil Maakri 23a või vastavalt kokkuleppele võitjaga.

3.4. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas. 

4. Muud tingimused 

4.1. Kui kampaanias osaleja eirab käesolevaid tingimusi või esitab korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osalemise või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest. 

4.2. Osaleja kinnitab korraldajale, et esitab enda kohta õigeid andmeid ja vastab korraldaja kehtestatud kampaania reeglitele ja nõustub nendega ning soovib osaleda kampaanias.

4.3. Kampaanias osalemisega annab osaleja korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid, et selgitada kampaania auhindade loosimisel välja võitja, avaldada võitja nimi ja edastada see võidu kättesaamiseks ning muudel korraldaja turunduslikel eesmärkidel (sh kommertspakkumiste saamiseks).

4.4. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja andmata, teatades sellest kohe osalejatele Tallinn Fashion Weeki kampaanialehel. 

4.5. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 

4.6 Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult märgusõnaga „Tallinn Fashion Weeki publiku lemmikdisaineri hääletus“ hiljemalt 15.10.2017 e-posti aadressile kampaania@eestimeeedia.ee. Korraldaja lahendab pretensiooni hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast selle laekumist.

Tagasi üles