Eurolaulu Raadio

«Tuulepealne maa» põhitegelased

Johan Laidoner

FOTO: ETV

Toomas Roo (Rasmus Kaljujärv)
Läänemaa kaluritalust pärit õpihimuline ja sihikindel, rahvuslikult meelestatud noormees. Läheb koolipingist õppursõdurina Vabadussõtta, pärast sõda võitleb piirivalvurina piiritusevedajatega. Tooma isiklik elu kulgeb otsingute, leidmiste ja pettumuste tähe all, nii nagu kogu Eesti areng esimesel iseseisvusajal. Kriitiline suhtumine valitsevatesse oludesse tõukab Tooma mõneks ajaks vabadussõjalaste leeri.

Indrek Kallaste (Märt Avandi)
Jõuka ja eduka Tallinna advokaadi poeg, aus ja intelligentne, kuid mõnevõrra irooniline noormees. Teeb koos Toomas Rooga õppursõdurina läbi Vabadussõja, kuid eneseleidmine rahuajal ei kulge temalgi probleemideta. Paradoksaalselt on puhuti suurimaks probleemiks tõeliste eluraskuste vähesus. Pikapeale selgub siiski, et muredepuudus on näiline.

Adele Kallaste (Evelin Pang)
Indreku õde, heal järjel perest pärit kirjanduslike kalduvustega neiu. Adele jätab esmapilgul mulje kui eluvõõrast romantilise meelelaadiga kirjaneitsist, mida näib kinnitavat ka tema konarlik suhe Toomaga. Hiljem nähtub, et Adele võib olla ka tugev ja otsusekindel.

Maret Kallaste (Mirtel Pohla)
Indreku ja Adele õde, pärit sellestsamast turvalisest ja haritud keskkonnast kui nood. Maret on eluterve, tugev ja kompleksideta neiu, kes poseerimisse kaldumata julgeb vastu astuda valitsevatele eelarvamustele. Tema juuresolek annab tuge ja jõudu, ta on inimene, keda võib usaldada.

Leo Solba (Kristjan Sarv)
Leo on Tooma ja Indreku koolivend, kuid hoopis teisest puust. Solba kalkuleerib, kavaldab ja petab, ajades taga isiklikku võimu ja rikkust. Põhimõttelage suli, kes on valmis iga võimu teenima. Võimeline ka tõeliseks kuritööks.

Artur Kallaste (Marko Matvere)
Edukas ja rahvuslikult meelestatud Tallinna advokaat, perekondlik patriarh, kellel on tuttavaid kõigis ühiskonna kihtides. Rahvuslasena aitab kõigiti kaasa Eesti Vabariigi väljakuulutamisele ning püüab hiljemgi hea nõuga toetada riigi juhte. Konstantin Pätsi koolivend ja usaldusalune.

Osvald Kallaste (Andrus Vaarik)
Artur Kallaste vend, kadakasakslusse kalduv idee-inimene, kelle mitmesugustest ettevõtmistest osutub edukaks piiritusevabriku rajamine. Osvaldis seguneb tõusiklus siira heasüdamlikkusega. Suhted vennaga ja venna perega jäävad heaks hoolimata sellest, et vaated maailma asjadele ning Eestile suurel määral erinevad.

Joosep Roo (Tõnu Oja)
Toomas Roo isa, sirgjooneline kalur-talumees Läänemaalt, kes soovib oma talu õitsvale järjele viia. Esimese maailmasõja soldatina teab ta maailmast ja rahvastest enam kui mõni paremat haridust saanud mees.

Herbert Sammal (Ago Anderson)
Rõõmsameelne Tallinna rätsepmeister, kelle tee ristub korduvalt Tooma omaga. Stabiilsetes oludes ehk rätsepmeistriks jäänudki, läheb Sammal muutlikel aegadel rikkaks, seda ise eriti soovimata. Sammal on oma joviaalsuse ja paljusõnalisuse juures natuke sisukam natuur, kui esialgu paistab.

Maria Kallaste (Ülle Lichtfeldt)
Artur Kallaste armastav ja truu naine, koduse emanda ürgtüüp, kuid mitte ainult.

Elfriede Kallaste (Liina-Riin Olmaru)
Osvald Kallase sakslannast naine, mõnevõrra tõusiklik, ent mitte pahatahtlik.

Inge Roo (Anne Reemann)
Roo talu töökas perenaine, Tooma ja Marju ema, kellele saab osaks ülekohtuselt traagiline saatus.

Asta Sammal (Marika Vaarik)
Herbert Sambla abikaasa, majaomanik, hiljem mehe äride tegelik elluviija.

Konstantin Päts (Indrek Taalmaa)
Poliitik, jurist ja ärimees, oluline tegelane nii eesti iseseisvuse sünni kui hävingu juures, üks juhtivaid riigitegelasi. Energiline ja läbinägelik, ent mitte puudusteta. Artur Kallaste koolivend ja isiklik sõber.

Johan Laidoner (Eero Spriit)
Eesti sõjaväe ülemjuhataja Vabadussõjas, hiljem Eesti riigi- ja avaliku elu tegelane. Loomult sirgjooneline sõjaväelane.