Kuidas rääkida lapsega seksist?

Eestis tehakse esimest seksuaalkäitumisuuringut.

FOTO: SCANPIX

Tänapäeva ühiskonnas on väga oluline, et vanemad räägiksid lastega seksist, kuna meedia võib tekitada valearusaamu.

Rääkides lapsega seksist on tähtis et: kasutaksid eakohaseid väljendeid, julgustaksid küsima, ise küsimustele ausalt vastaksid, last mitte hirmutada, rõhutaksid seksiga kaasnevaid tundeid, räägiksid seksist neutraalselt, räägiksid eneserahuldamisest ja seksuaaltervisest.

Loe täpsemalt värskest ajakirjast Naisteleht + Naised!