Eestlaste suvefestival Soomes
Eestlaste suvefestival Soomes Foto: Teppo Väätäinen

Kuigi iseendi silmis on eestlased pigem justkui virisejad ja rahulolematud, on eestlaste rahulolu eluga läbi aastate püsinud suur.

Nii ka viimasel mõõtmisperioodil 2016. aasta kevadel, mil eluga tervikuna rahul olevate inimeste osakaal ühiskonnas tõusis 81 protsendini. 

Hea lugeja, kas sina kuulud selle 81 protsendi hulka?

Facebook
Comments