Eurolaulu Raadio

Postimees Online rikkus head ajakirjandustava

LP ajakirjanik Ingrid Veidenberg (vasakul; Kroonika ajakirjanik Jaanus Hämarsoo koos kaasaga

FOTO: Viktor Burkivski

Pressinõukogu arutas Ingrid Veidenbergi kaebust Postimees Online´is Elu24 küljel 5. juunil 2015 ilmunud artikli „Sahinad: Ingrid Veidenberg käis Kroonika peol ajakirjanikke oma ridadesse värbamas?“ peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

FOTO: Viktor Burkivski

Artikkel, mis kandis algselt pealkirja „Ingrid Veidenberg käis Kroonika peol ajakirjanikke oma ridadesse värbamas“, räägib sellest et Ingrid Veidenberg tegi ajakirjanikke Eesti Päevalehte meelitades allika väitel teisi meediaväljaandeid maha.

Ingrid Veidenberg kaebas Pressinõukogule, et artiklis on ebaõiged faktiväited, temalt ei küsitud kommentaari ja talle on omistatud väited, mida ta ei ole öelnud. Kaebaja lisas, et teda püütakse artikliga laimata ja halvustada. Ingrid Veidenberg taotles Postimehelt artikli eemaldamist veebist, kuid seda ei tehtud ja artikli lõppu lisati tema tsitaat, mis võeti taotlusest.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artikkel avaldati üritusel osalenud allikate ütluste põhjal. Leht märkis, et lisas Ingrid Veidenbergi seisukoha kohe, kui sai temalt e-kirja. Leht tunnistas oma viga, et algselt puudus loos kaebajapoolne seisukoht, kuid toimetus täiendas artiklit esimesel võimalusel.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus veebis avaldatud looga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei olnud artikli teema nii päevakajaline, et see ilma kaebaja kommentaarita avaldada. Pressinõukogu leiab, et kommentaar oleks tulnud kaebajalt kohe võtta.