Eurolaulu Raadio

Kosmoloog: tulnukad võivad olla hiiglaslikud

FOTO: SCANPIX

Hispaania Barcelona ülikooli kosmoloogi Fergus Simpsoni arvates võivad tulnukad olla inimestest märgatavalt suuremad ning kaaluda 300 kilogrammi või rohkem.

Simpsoni oletus põhineb matemaatilisel arvutimudelil ning olendite kehasuuruse võrdlusel, edastab msn.com.

«Väiksemaid olendeid on alati rohkem kui suuremaid. Näiteks sipelgaid on märgatavalt enam kui vaalu või elevante,» tõi teadlane näite.

Suuremad olendid vajavad rohkem süüa ja kulutavad rohkem energiat kui väiksemad olendid.

Ta lisas, et kui laiendada seda arusaama universumile, siis võib seal sama kehtida.

«Teistel planeetidel võib olla nii suuri kui väikseid olendeid, kuid osadel planeetidel võivad domineerida suured olendid. Meie planeedil Maa on kõik loomariigi esindajad, kaasa arvatud inimene, võrdlemisi väikesed, vastates meie planeedi tingimustele,» teatas teadlane.

Simpson lisas, et intelligentsuse jaoks on vaja mingit keha miinimumsuurust  ning inimene võib olla üks väiksemaid intelligentseid olendeid universumis, samas aga võib olla üsna mitut liiki inimesest suuremaid intelligentseid ja mõistusega olendeid.

Šotimaa St. Andrewsi ülikooli teadlase Duncan Forgani arvates ei võitnud Simpson oma mudelis arvesse kehamassi ja planeedi pinna gravitatsiooni korrelatsiooni.

«Maast tugevama gravitatsiooniga planeetidel on suure tõenäosusega väiksemaid olendeid enam. Nõrga gravitatsiooniga planeetidel aga võib olla enam juust suuremaid olendeid,» selgitas Forgan.

Maavälise elu otsingutega tegeleva SETI instituudi eisndaja Seth Shostak arvab, et mida suuremad on olendid, seda pikem on nende eluiga. Pika elueaga olenditel on aega luua tehnoloogia, mis võib võimaldab näiteks Maa elanikega kontakti võtta.

Shostaki sõnul on tulnukate kohta käiv teooria tasemel, sest seni ei ole olnud mitte ühtegi vettpidavat tõendil maaväliste olendite kohta.

Shostaki sõnul ei ole neis teooriates võetud arvesse evolutsiooniteooriat.

«Meie arvates on suuremad olendid intelligentsemad kui väiksed, kuid kõik on suhteline. Meie, inimesed oleme oma planeedil kõige intelligentsemad, kuid ei ole kõige suuremad. Meie intelligentsus ei ole sõltuvuses kehasuurusest,» jätkas Shostak.