Mormoonid mõistavad homode diskrimineerimise hukka, kuid ise diskrimineerivad neid

Seksuaalvähemused

FOTO: SCANPIX

USA mormoonikirik on seisukohal, et homode diskrimineerimine töökohtades nende seksuaalsuse tõttu on taunitav, samas plaanib see kirik vallandada oma ridadesse kuulujad, kes on seksisuhtes samasoolisega.

Mormoonikiriku esindajad teatasid, et põhilisi inimõigusi ei saa siduda seksuaalsusega, edastab YLE.

Kriitikute sõnul on mormoonid silmakirjalikud.

«Meie arusaamade ja reeglitega siiski ei lähe kokku see kui keegi on seksuaalsuhtes samasoolisega. Mormoonide reeglid näevad ette, et homoseksuaalid elavad kas tsölibaadis või abielluvad vastassoost isikuga,» teatasid esindajad.

Mormoonikirik nõuab oma liikmetele, kes töötavad avalikus sektoris või tervishoius, võimalust keelduda täitmast tööülesandeid, mis nende religiooniga vastuollu lähevad.

Selline on näiteks kunstliku viljastamise tegemine lesbipaarile.

Wikipedia: mormoonlus on Joseph Smithi poolt 19. sajandil rajatud usulahk.

Enamik mormoone kuulub Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse. On ka palju iseseisvaid või usku mitte-praktiseerivaid mormoone.

Mormoonide usulis-kultuuriline keskus on USAs  Utah´s Salt Lake Citys, kus asub ka nende kõige tuntum kirik.

Mormoonide reeglite kohaselt ei tohi tarbida alkohoolseid jooke, tubakat, kohvi, teed ja narkootilisi aineid.

Mormoonide range karskuskoodeks keelab abielueelsed seksuaalsuhted ja nõuab kindlat truudust abielu kestel. Mormoone on sageli peetud polügaamseteks ehk mitmenaisepidajateks.

Tagasi üles