Eesti Muusikaauhinnad 2020

Uue elemendi ununseptiumi olemasolu sai kinnituse

Uue elemendi ununseptiumi olemasolu sai kinnituse

FOTO: Wikipedia.org

Saksamaal Darmstadtis asuvas Helmholtz Centre for Heavy Ion Research uurimiskeskuses kinnitati uue keemilise elemendi avastamist.

Selle järjekorranumber on 117 ning nimetus ununseptium, edastab Reuters.

See element tehti esmakordselt kindlaks juba 2010. aastal Venemaal Dubna tuumauuringute instituudis.  

Rahvusvahelised reeglid näevad ette, et tulemust peab kinnitama veel teine laboratoorium.

Darmstadtis tehtud uuring kinnitas uue elemendi olemasolu. Tulemused avaldati mainekas teadusväljaandes Physical Review Letters.

117. elementi ei ole veel kantud keemiliste elementide perioodilisusüsteemi.

Ununseptiumi aatomid tekkisid berkeeliumi ja kaltsiumi aatomite põrkumisel.

Elemendil 117 on üks isotoop, mille massiarv on 292 ja poolestusaeg 78 millisekundit.

Looduses esinevatest elementidest on kõige raskem uraan, mille järjekorranumber on 92. Tegemist on hõbevalge metalliga, mille isotoobid on radioaktiivsed.