Meestel on intelligentsus on näkku kirjutatud?

Meestel on intelligentsus on näkku kirjutatud?

FOTO: SCANPIX

Tšehhi teadlaste uuring näitas, et vaid näkku vaatamisega saab teha kindlaks kui intelligentse mehega tegemist on.

Teadlaste sõnul ei kehti see aga naiste puhul, edastab Daily Mail.

Uurijad selgitasid, et näo sümmeetrilisus või mitte sümmeetrilisus on see, mis annab vihjeid intelligentsuse või selle puudumise kohta.

«Kõrge intelligentsusega meestel on silmade vahe keskmisest laiem, samuti on nina laiem ja pikem, suunurgad on keskmisest pisut kõrgemal ning lõug on teravam,» selgitati.

Madala intelligentsusega meestel seevastu on silmad tavaliselt lähemal, nina lühem ja kitsam, suunurgad allapoole ja lõug ümar ja tugev.

«Võime teise inimese intelligentsust kindlaks teha aitab kaasa parematele sotsiaalsetele suhetele,» laususid teadlased.

Teadlastemeeskond võttis 40 mehe ja 40 naise näost tehtud fotod, uurimaks näokuju seoseid intelligentsustest tulemustega ja igapäevase intelligentsusega. Neid fotosid lasti vaadata vabatahtlikel katsealustel.

Nii mehed kui naised suutsid üsna õigesti määrata, kui intelligentsed on mehed. Samas aga ei suudetud seda naiste puhul.

«Naiste puhul hakkab rolli mängima nende üldine atraktiivsus ning see takistab naiste puhul intelligentsust täpselt määratlemast,» teatasid uurijad.