Eurolaulu Raadio

USA teadlased leidsid Walmart ostukeskuste ja kuritegevuse vahelise seose

Walmarti ostukeskus USAs Californias Rosemeadis

FOTO: SCANPIX

USAs tehtud uuring näitas, et Walmarti ostukeskuste, kuritegevuse ja elustandardi vahel on seos.

Teadlased selgitasid, et kui kõikjal USAs kuritegevus langes, siis nii ei juhtunud piirkondades, kus Walmart avas 1990. aastatel uus ostukeskuse, edastab British Journal of Criminology.

Neis paikades oli keskmiselt 17 varavastast ja kaks isikuvastast kuritegu rohkem kui piirkondades, kus ei avatud uut Walmarti ostukeskust.

USAs on uue ostukeskuse avamine suur show, kuid sellega ilmneb ka kõrvalnähtusi. Need on näiteks liikluse suurenemine, piirkonna väiksemate kaupluste väljasuremine ning kinnisvara väärtuse kahanemine.

Teiselt aga vaesemates piirkondades annab Walmarti avamine uusi töökohti ning parandab majanduslikke väljavaateid.

Neil põhjustel tekib igal pool, kuhu Walmart tahetakse püsti panna, lahvatavad selle ümber emotsioonid. Nii negatiivsed kui positiivsed.

Uurijad analüüsisid Walmarti ja kuritegevuse seost 3109 piirkonnas. Neist 767 sai uue ostukeskuse 1990. aastatel. Võrreldi ka piirkondade, kuhu Walmart rajati, kuritegevuse, rahvastiku ja majanduse statistikat.

Uurijad leidsid Walmarti ja kuritegevuse vahel selgelt nähtava seose, samas aga ei ole see tingitud vaid ühest kindlast faktorist.

Ei leitud märke, et Walmarti rajamine oleks kasvatanud väga palju sissetulekute vahet või aeglustanud piirkonna üldist majanduslikku arengut.

Uurijad selgitasid, et Walmart ostukeskusega lihtsalt kaasneb uusi kuritegevuse võimalusi. Suured parklad juba iseenesest on varastele uueks «töömaaks». Selleks on ka vaid kerge turvavalvega hiiglaslikud müügialad.

Lisati, et oma rolli mängib siiski ka iga piirkonna sotsiaalelu, moraal ja kogukond. Kui alal, kuhu tahetakse Walmarti rajada, on palju sotsiaalset kapitali, siis tavaliselt püütakse uue ostukeskuse rajamist takistada. Sellega kaitstakse ka piirkonda kuritegevuse eest.

«Piirkondades, kus Kui Walmart saab kergelt uue ostukeskuse rajada, on sotsiaalset sidusust ja sotsiaalset kapitali vähe. See võib tuua kaasa ka kuritegevuse laine tekke,» selgitasid uurijad.

Wal-Mart Stores, Inc. on USA ostukeskustekett. Tegemist on maailma suurim eraettevõtega nii töötajate arvult kui ka käibelt.

Ettevõttele kuulub USAs ligi 1000 säästumarketit (discount stores), ligi 2500 hüpermarketit (neist suurima pindala on 24 000 m2) ja üle saja lähikaupluse. Lisaks kuulub Wal-Martile ligi 3000 kaubamaja 14 välisriigis. Enamik neist on Mehhikos, Kanadas ja Lõuna-Ameerikas. Töötajaid on neis kokku 2,1 miljonit.