Eesti Muusikaauhinnad 2020

ERRi, Ken Saani ja TV3 autorivaidlus läks maakohtusse tagasi

Saate «Täna õhtul Leo Põld» salvestusel.

FOTO: Imre Vähi

Tallinna ringkonnakohus saatis täna tehtud otsusega Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) ning teleprodutsent Ken Saani ja ASi TV3 kunagise populaarse lastesaate «Kõige suurem sõber» ainetel valminud paroodia «Täna õhtul Leo Põld» autoriõiguste küsimuse Harju maakohtule uueks arutamiseks.

Ringkonnakohus rahuldas täna osaliselt rahvusringhäälingu kaebuse varasemale maakohtu otsusele, millega oli antud autoriõiguste vaidluses õigus ASile TV3 ja produtsent Ken Saanile, vahendas ERR Uudised.

«Õnneks ringkonnakohus nägi, et ERRi autoriõigusi on siiski rikutud ja ärilisel eesmärgil lubamatult kasutatud, mistõttu saatis ringkonnakohus asja maakohtusse uueks arutamiseks,» ütles ERRi õigusosakonna juhataja Karin Victoria Kuuskemaa.

Kuuskemaa sõnul muutis ringkonnakohus maakohtu otsust osas, millega jäeti rahuldamata ERRi nõue kohustada ASi TV3 lõpetama teose õigusvastane kasutamine ja hoiduma autoriõiguste edasisest rikkumisest.

Maakohus peab nüüd uuesti läbi vaatama ERRi autoriõiguste rikkumisega tekitatud varalise kahju suuruse ja kohustama ASi TV3 seda kahju hüvitama, Ken Saani suhtes jäeti kohtuotsus muutmata, kuna teda ei pea kohus selles vaidluses õigeks kostjaks.

Tagasi üles