Vähem atraktiivsetel on suurem tõenäosus langeda kolleegide kiusamise ohvriks

Vähem atraktiivsetel on suurem tõenäosus langeda kolleegide kiusamise ohvriks

FOTO: SCANPIX

USAs Michigani ülikoolis tehtud uuring paljastas, et vähem atraktiivsetel inimestel on suurem tõenäosus saada oma kolleegide poolt kiusatud.

Samuti suhtutakse liiga teistmoodi välimusega inimestesse umbusklikult, neid edutatakse vähem ning antakse ebameeldivamaid ülesandeid täita, kirjutab Daily Mail.

Uuring näitas, et välimus mängib suuremat rolli kui sugu, vanus ja see kui kaua töökohas töötatud on.

Varasem uuring näitas, et naistel aitab tööalast karjääri teha õigel ajal ja õiges kohas flirtimine.

Samas aga muutuvad sellised naised kolleegide silmis ebapopulaarseks ja neid usaldatakse vähem. Pikemas perspektiivis ei tasu töökohal flirt ära.

Sotsiaalteadlase Brent Scotti sõnul oli nende uuring esimene, mis kinnitab välimuse ja kiusamise vahelist seost töökohal. 

«Võime arvata, et oleme tööl oleme täiskasvanud ja professionaalsed inimesed, kuid samas võib see olla koolikiusamise jätkuks,» nentis uurija.

Teadlased uurisid 114 tervishoiutöötajat USA kaguosa linnades.

Töötajatelt küsiti kui sageli nad satuvad oma kolleegide kiusamise ohvriks. Kiusamise alla kuulusid solvangud, julm ja ebaõiglane käitumine ning julmad naljad.

Teadlased näitasid katsealuste meditsiinitöötajate fotosid veel ühele inimeste grupile ning neil paluti määrata kui populaarsed on fotodel olevad inimesed.

Paljastus, et töötajad kelle kohta öeldi, et nad on vähem atraktiivsed, kiusati oma kenamatest kolleegidest enam.

«Inetumad» töötajad said vähem tasustatavaid ja halvemaid tööülesandeid. Seda hoolimata sellest, kui kaua nad tervishoiusüsteemis töötanud olid.

Uurijad kogusid infot ka selle kohta kui sõbralikud ja tolerantsed töötajad on. Selleks küsitleti nende abikaasasid, elukaaslasi ja sõpru.

«Meie uuring kinnitas, et töökohal mängivad rolli nii välimus kui ka isikuomadused,» sõnas Scott.

 Teadlase sõnul peaksid juhid jälgima töötajate käitumist ning sekkuma enne, kui asi muutub kiusamiseks. Kiusamisõhkkond mõjutab töökoha sisekliimat, töötajate vahelisi suhteid ning töö kvaliteeti.