Inimese Disaini järgi on igal inimesel olemas parim viis toidu, elu ja informatsiooni vastuvõtmiseks, mis tagab talle hea tervise ja voolamise elus. Mis on need tingimused, mida vajab just sinu keha? 

Oleme jõudnud Inimese Disaini süsteemi tundmaõppimises süvatasandile, mida kutsutakse Isikliku Tervise süsteemiks (Personal Health System ehk PHS). Täna räägime toitumisest Inimese Disaini järgi, milles söömisele lähenetakse märksa teistmoodi, kui oleme harjunud.

Inimese Disaini looja Ra Uru Hu on öelnud, et toit on kõige konkreetsem infoallikas, mis meisse siseneb, ning sellel on vägi, mis võib otseselt mõjutada meie evolutsiooni, juhatades meid oma «kõrgemale minale» lähemale või sellest eemale.