MÄSS KIVIÕLIS ⟩ Koolijuhi vallandamine ajas lapsed nutma ja vilistlased allkirju koguma

Lüganuse vallavalitsus vabastas kolmapäeva hommikul Kiviõli I keskkooli direktori Heidi Uustalu ametist.

FOTO: Peeter Lilleväli

Lüganuse vallavalitsus tagandas täna ametist Kiviõli I Keskkooli direktori Heidi Uustalu. Koolipere on juhtunust šokis.

Eile kirjutas ajaleht Põhjarannik, et kohalike noorte korraldatud ning kuus inimest kokku toonud Reformierakonna noortekogu koosolek tõi samasse erakonda kuuluvale Kiviõli 1. Keskkooli direktorile Heidi Uustalule kaasa süüdistused koolis poliitilise agitatsiooni korraldamises ning võib talle maksta töökoha.

Täna selgus, et Lüganuse vallavalitsus tegi koosolekul otsuse, et 30 aastat koolis töötanud Heidi Uustalu on direktori ametist vallandatud. 

«Inimlikult võin öelda, et kogu koolipere on murtud, lapsed nutavad, õpetajad on šokis,» kirjeldas Elu24-le koolis valitsenud meeleolu Kiviõli I keskkooli koolipere esindaja õpetaja Mariliis Randmer.

Randmeri sõnul tuli seoses vallavalitsuse otsusega muuta ka tänast koolitöö korraldust. «Lapsed ei suutnud lihtsalt õppida ja need kes tahtsid, said koju minna,» rääkis Randmer ja lisas, et kõik õpetajad olid valmis lastega toimunust rääkima. 

«Klassijuhatajad vaatavad täna üle, millistele õpilastele ja klassidele on vaja psühholooge ja kriisiabi nõustamist,» kirjeldas Randmer õpetajate edasisis samme. 

Randmeri sõnul on direktor aastatega üles ehitanud imelise kooli ning ollakse nördinud, et koolipere arvamusega vallavalitsuses ei arvestatud. «Me lootsime viimase hetkeni, et vastus ei tule selline.»

«Kavatseme võidelda ja meil on täna kavas kogukonna, lapsevanemate ja valla esindajatega maha istuda ning ühisel koosolekul selgitada, miks Heidi peaks jätkama,» sõnas Randmer.

Kooli vilistlased algatasid ka petitsiooni, milles soovivad näidata, et kool peab edasi minema Heidi Uustalu juhtimise all.

«Seoses uudisega, et Lüganuse vallavalitsus otsustas lõpetada töölepingu Kiviõli 1. Keskkooli juhi Heidi Uustaluga, soovime avaldada toetust Heidi Uustalule kui väga heale koolijuhile ja nõuame tema jätkamist Kiviõli 1. Keskkooli juhina,» seisab petsitsiooni tutvustavas lõigus.   

Lisaks on Heidi Uustalu toetuseks lisatud sinna ka järgmised read: «Heidi Uustalu on professionaalne koolijuht ja respekteeritud kogukonna liige. On lubamatu, et valla hariduselu juhitakse poliitilistest huvidest lähtuvalt tuues ohvriks valla laste hariduse ja tuleviku.»

Neljapäeval kella neljaks oli oma allkirja andnud juba 496 inimest.

Paindumatu vallavalitsus

Lüganuse vallavalitsus teatas täna: «Uustalu vallandamise põhjuseks on 13. novembril Kiviõli I Keskkooli, kui munitsipaalomandis oleva kooli hoones Heidi Uustalu loal ja teadmisel toimunud poliitiline üritus.»

Ürituse üks läbiviijatest oli Eestimaa Reformierakonna liige ning Lüganuse Vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni tänane esimees Andrea Eiche. Koosviibimisele olid kaasatud neli Kiviõli I Keskkooli õpilast. Ürituse eesmärk oli luua Kiviõli/Lüganuse Reformierakonna noortekogu ja avada Reforminoorte klubi.

Vallavalitsus teatas, et on seisukohal, et haridusasutuses poliitlise sisuga ürituste läbiviimine lapsi kaasates ja lapsevanemaid sellest eelnevalt informeerimata, ei ole aksepteeritav.

«Samuti ei tolereeri vallavalitsus olukorda, kus koolijuht annab haridusasutuse ruumid poliitürituse läbiviimiseks kasutusse hoolimatult ja kegekäeliselt, omamata informatsiooni üritusel käsitletavatest teemadest ning teadmata isegi ürituse ajakava,» seisis pressiteates.

«Heidi Uustalu, kooli direktorina on oma seletuskirjas kahetsusväärselt märkinud, et ta ei näe koolijuhina põhjust võtta vastutust haridusasutuse ruumides toimunud poliitilise ürituse eest.»

Vallavanem nentis, et vallavalitsuse seisukohalt peab haridusasutus olema poliitikavaba ja poliitika mõistes neutraalne. Vallavalitsus leidis, et kooli juht vastutab täiel määral kooli ruumides läbiviidavate tegevuste eest.

«Mitu lapsevanemat on avaldanud pahameelt, et poliitilise sisuga üritusel osalenud laste vanemaid ürituse toimumisest haridusasutuses ja laste kaasamisest sellesse, ei teavitatud,» rääkis Lüganuse vallavanem Viktor Rauam.

Rahulolematust tekitas vallavanema sõnul ka see, et üritusel toimus arutelu tänase vallavõimu kukutamise võimaluste üle, mis ürituse ühe läbiviija, Andrea Eiche, kinnitusel pidi peatselt aset leidma.

Rauam lisas, et kõnealusele üritusele on tauniva avaldusega tähelepanu pööranud ka Lüganuse Vallavolikogu liige 28.11.2019. a toimunud vallavolikogu istungil.

«Tekkinud olukord peab saama kiire lahenduse ja kool taastama oma tavapärase töörütmi. Vallavalitsus on seisukohal, et töörahu taastamine ja toimiva koostööõhkkonna loomine koolis on esmatähtis,» leidis vallavanem.

Vallavalitsus teatas, et hinnates olukorda ja asjolusid on nemad seisukohal, et tänase koolijuhiga jätkamisel ei ole töörahu tagamine võimalik.

«Leida tuleb uus inimene, poliitiliselt neutraalne, kes toob kooli värskust ja uue hingamise ning, kes suudaks tõsta ka Kiviõli I Keskkooli aastaid languse tendentsis olevat õppetaset tagamaks kooli jätkusuutliku arengu. Koolijuht peab olema inimene, kes on ka reaalselt koolis kohapeal, tegutseb pühendunult ning kohalikust poliitikast segamatult,» selgitas Rauam.

Heidi Uustalu on Kiviõli I keskkoolis töötanud alates 1989. aastast. 

Ta alustas laborandi ametikohalt, pärast ülikooli lõpetamist oli ta algklasside õpetaja ning hiljem klassiõpetaja, kelle lisaeriala on inglise keel.

Direktoriks sai ta 2004. aastal.