Eesti Muusikaauhinnad 2020

Kaitsevägi hakkab uurima, kas Uudo Seppa tõesti ajateenistuses alandati

Uudo Sepp.

FOTO: TV3/Promofoto

Kaitsevägi on alustanud uurimist, kas värske superstaari Uudo Sepa kohta käivad jutud, et teda ajateenistuse ajal alandati, vastavad tõele.

Kroonika avaldas loo sellest, kuidas Uudo Sepa vanemad rääkisid, et nende poeg pidi end kahel korral kaasteenijate ees alasti võtma.

Kaitseväe pressiruumi nooremleitnant Igor Ljapin sõnas, et juhtumi uurimisega tegeleb kaitseväe peainspektor, korralduse järelevalvemenetluse läbiviimiseks andis kaitseväe juhataja Riho Terras. «Kui algatatud menetlemise käigus ilmneb, et toime on pandud distsiplinaarsüütegu, siis võtab menetluse üle sõjaväepolitsei. Menetlemine peab näitama, kas ajakirjanduses toodud väited vastavad tõele või mitte,» sõnas Ljapin.

«Soovime toonitada, et kaitseväes ei ole määrustikuvälised suhted mitte mingil kombel lubatavad. Nendest peavad asjaomased koheselt oma ülemale ette kandma,» lisas Ljapin.

Uudo Sepp.

FOTO: Erik Tikan

Mis puudutab Uudo Sepa haiguslugu, siis kaitsevägi ei saa kommenteerida seda arstlikust seisukohast, küll aga oma tegevusi, kui ilmnesid Uudo Sepa haigusnähud.

Uudo Sepp arvati ajateenistusse toetuse väejuhatuse logistikapataljoni 2. oktoobril 2017 aastal ning talle anti sõjaväeline auaste reamees.

Reamees Uudo Sepp pöördus esimest korda lennubaasi meditsiiniteenistuse poole 17. oktoobril, põhjuseks seljapiirkonna probleemid. Koheselt määrati talle väljaõppes füüsiline vabastus ning aeg edasisteks uuringuteks, kuhu reamees Sepp määratud ajal ei ilmunud.

26. oktoobril tundis reamees Sepp seljapiirkonnas tugevat valu ning ta toimetati lennubaasi meditsiinikeskusesse, kus valu leevendati süstiga ning ta jäeti ööseks meditsiinikeskusesse. Järgmisel päeval määrati Uudo Sepale kasarmurežiim kuni 3. novembrini ja täielik füüsiline vabastus väljaõppes kuni 15. novembrini ning ta lubati tagasi kasarmusse. Samuti määrati Uudo Sepale uus aeg uuringuks 7. novembril.

Pärast viimaseid täiendavaid uuringuid 7. novembril asendati täielik füüsiline vabastus osalise vabastusega ning ta vabastati raskuste kandmisest kuni 24. novembrini, misjärel hinnati tema olukorda uuesti.

Reamees Uudo Sepp käis lennubaasi meditsiinikeskuses vastuvõtul 3., 16., 17., 19., 24., 26., 27., ja 30 oktoobril ning 14., 16., 17., 21., 22., ja 23. novembril 2017.

Lisaks Põhja Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonnas 21.oktoobril 2017. 17. novembril 2017 käis ta ka ortopeedi vastuvõtul.

Uudo Sepp ei ole osalenud ajateenistuse jooksul ühelgi rännakul. Lühikest distantsi kandis Uudo Sepp nii seljakotti kui ka lahingvarustust kolmel korral, mis toimusid enne esimest pöördumist meditsiiniteenistuse poole.

Samas avaldas reamees Uudo Sepp 9. novembril vabatahtlikult soovi osaleda lahingvarustust kandes kiirrännaku kordussooritusel. Võttes arvesse tema terviseprobleeme ning määratud vabastust, ei lubanud tema rühmaülem tal siiski rännakust osa võtta.

Uudo Sepp vabastati teenistusest 30. novembril 2017.

Tagasi üles