Sinu brauser on natuke ajast maha jäänud. Et kõik töötaks, nagu vaja, palun uuenda enda brauserit.
Küpsised aitavad meil teenuseid edastada. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid. ROHKEM INFOT >

Kasutustingimused

Postimees.ee, Tarbija24.ee ja Elu24.ee veebilehel ning ajalehes Postimees avaldatud materjalide kasutamistingimused.

Veebikeskkonna www.postimees.ee, www.tarbija24.ee ja www.elu24.ee leheküljel viibimisega annate nõusoleku täita kasutamistingimusi. Juhul, kui kasutamistingimused ei ole Teie jaoks sobivad, palume Teil lahkuda meie veebikeskonnast.

Aadressil

www.postimees.ee

,

www.tarbija24.ee

ja

www.elu24.ee

asuvad internetileheküljed sh sealolevad materjalid (artiklid, fotod, videod, blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne.) on Autoriõiguse tähenduses autorikaitse objektiks ning kuuluvad OÜ-le Postimees Online.

Nimetatud veebikeskkonna kasutajad kohustuvad juhinduma järgnevatest reeglitest:


Materjalide kopeerimine ja levitamine

Veebikeskkonna www.postimees.ee, www.tarbija24.ee ja www.elu24.ee leheküljel avaldatud materjalide (sh. artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne.) kopeerimine ja levitamine ilma OÜ Postimees Online kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: online@postimees.ee.


Materjali refereerimine

Artiklite refereerimisel paberväljaandes, raadios või televisioonis, tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel lisada lisaks eelnimetatule enne refereerimise ka link refereeritavale materjalile.

Nimetatud reeglid kehtivad ka juhul, kui OÜ Postimees Online’ist pärinev materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muude meediate vahendusel.

Artiklit on lubatud tasuta ja ilma Postimees Online’i nõusolekuta refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause. Antud nõue kehtib juhul, kui pole kirjalikult lepitud kokku teisiti.

Kui on refereeritud suuremas mahus või kasutatud ilma OÜ Postimees Online’i kirjaliku loata autorikaitse objekti all olevaid materjale, on OÜ Postimees Online õigus küsida tasu vastavalt refereeritud artikli mahule ning reeglite rikkumisele järgneva hinnakirja alusel:

Ühekordne kooskõlastamata materjalide kasutamine 3000 krooni
Korduv (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamine – 5000 krooni iga korra eest.

Refereeritud materjali järgi lisada internetis täpne viide OÜ Postimees Online’i originaalmaterjalile sõnadega: «Refereeritud artikli täistekst Postimees.ee veebilehel», mis on klikitav ning suunab otse OÜ Postimees Online’i materjalile, mida kasutati.

Kommenteerimine

OÜ Postimees Online ei vastuta oma koduleheküljel lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada. Nimetatud vajadus võib tekkida kui kommentaarides sisalduv on EV seadustele mittevastav, rikub kolmandate isikute õigusi või ei ühti üldtunnustatud moraalinormidega nii sisult kui keelekasutuselt.Hoolimata nimetatud kustutamise õigusest kuulub kommentaari autorile selles sisalduvate väidete tõestamise kohustus vastavalt vajaduse tekkimisele. OÜ Postimees Online loeb võlaõigusseaduse tähenduses avaldajaks kommentaari autorit.Postimees Online'il on õigus veebikeskonnas

www.postimees.ee

,

www.tarbija24.ee

ja

www.elu24.ee

avaldatud artiklite, fotode, videote, blogide ning foorumite juurest kõrvaldada kommentaare, mis ...


  • ei vasta headele tavadele,
  • ei vasta teemale,
  • autoriks on märgitud teise inimese täisnimi,
  • sisaldavad ebatsensuurseid väljendeid,
  • sisaldavad reklaamlinke ja -tekste,
  • võib mõjuda kellelegi solvavalt,
  • õhutab kuidagi vaenu või kutsub üles ebaseaduslikule tegevusele,
  • on tõenäoliselt kirjutatud kellegi teise nime alt.

Edastades oma arvamusi-teateid jmt informatsiooni veebikeskkonna www.postimees.ee, www.tarbija24.ee ja www.elu24.ee vahendusel või sellega seonduvalt, annab nende autor ühtlasi üle ka nende avaldamisõigused (autori varalised õigused), sh ajalehe «Postimees» paberkandjal väljaandele.

Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse internetiaadressi www.postimees.ee, www.tarbija24.ee ja www.elu24.ee vahendusel või sellega seonduvalt ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.

OÜ Postimees Online garanteerib kommentaatorite isikuandmete (sh kontaktaadressi) salastatuse. Isikuandmete anonüümsust ei garanteerita seaduses sätestatud juhtudel ning erikokkulepete korral (võimalike mänguvõitude, tellimuste jne adressaadini toimetamisel).

OÜ Postimees Online garanteerib võimalike uudislike vihjete tegijate anonüümsuse vastavalt heale ajakirjandustavale ja Eesti Ajakirjanduseetika koodeksile. Teemad, mis ei ole kasutustingimustes kaetud, on lahti kirjutatud Abiinfo all.

Tagasi üles